اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد پیشین
استان:
سیستان و بلوچستان
شهرستان:
سرباز

معرفی نامه

پیشین نام یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان است که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارد.در چند کیلومتری آن سدی نیز به نام سد پیشین ساخته شده است.این سد با ظرفیت 175 میلیون متر مکعب آب با هدف جمع آوری آب باران‌های فصلی ، جلوگیری از روان شدن سیلاب‌ها و کمک به احیاء کشاورزی در منطقه ساخته شده است.با وجود آنکه سد پیشین در شهرستان سرباز قرار دارد ، اما زمین‌های پایین دست شهرستان چابهار را نیز مشروب می‌کند.

این سد تامین کننده آب کشاورزی حدود 6 هزار هکتار زمین‌های زراعی و باغی منطقه باهوکلات و گرمبیت چابهار است و علاوه بر آن مردم منطقه نیز از آب آن برای مصارف مختلف استفاده می‌کنند.بیشتر از سه هزار هکتار از این اراضی محصولات جالیزی و 2 هزار هکتار آن باغات موز است.نوع سد خاکی با هسته رسی است ، طول تاج 400 متر ، ارتفاع از پی 63 متر ، ارتفاع از بستر 62 متر و حجم مفید آن 167 میلیون متر مکعب می‌باشد .پشت این سد که رودخانه سرباز به آن منتهی می‌شود زیستگاه تمساح پوزه کوتاه ایرانی ( گاندو) ، قرار دارد و تعداد زیادی از گاندوها در آنجا زیست می‌کنند و در منطقه محافظت شده قرار دارند .

منبع:http://www.irna.ir/http://www.negahmedia.

ir/http://www.balochpayam.ir/.