اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بازار مسگرها شیراز
استان:
فارس
شهرستان:
شیراز

معرفی نامه

بازار مسگرها از بازارهای شیراز است که در محله درب شاهزاده قرار دارد.این بازار بقایای بازار قیصریه است که توسط امام قلی خان در غرب مدرسه خان ساخته شده است. این بازار که از آجر و گچ ساخته شده است، بازار مرغ و اردوبازار را به یکدیگر متصل می‌کند طوری که اردوبازار در جنوب بازار وکیل و در مقابل بازار مرغ قرار می‌گیرد و در امتداد شرق و غرب نیز بازار مسگرها قرار می‌گیرد.گفته میشود این بازار در زمان قاجاریه بر اثر زلزله ویران شد و در سال 1299 هجری قمری مرمت شد.

این بازار اکنون مرکز فروش اسباب منزل است. از نظر اجرایی این بازار شباهت زیادی با بازار وکیل دارد با این تفاوت که از هر ابعادی و مقیاسی، در مقیاس کوچکتری نسبت به بازار وکیل ساخته شده است. سقف این بازار مانند بازار وکیل دارای طاق تویزه است و در بالای عرقچین آن حورنورهایی دیده می‌شود در بالای دکانها نیز همان دریچه‌ها دیده می‌شود. تفاوت دیگر این بازار با بازار وکیل این است که مغازه‌های این بازار اکثرا یا هم سطح زمین و یا پایین‌تر از سطح زمین ساخته شده اند.

که البته این مسئله شاید به نوع کالایی که در این مغازه‌ها عرضه می‌شده بر می‌گردد. همچنین سردر ورودی مغازه‌ها یک قوس کجاوه ای است که با یک پاکار پهن به زمین می‌رسد.در گذشته ارتفاع مغازه‌ها را با توجه به جنسی که در آنجا فروخته می‌شده در نظر می‌گرفتند. به عنوان مثال مغازه‌های .

..مشاهده کامل متن نانوایی همواره پایین‌تر از سطح زمین بوده اند و مغازه‌های عطاری بالاتر از سطح زمیناین بازار از سمت راست به بازار قیصریه متصل می‌شود که دارای ۱۲ زوج مغازه‌است که اکثراً بالاتر از سطح زمین ساخته شده‌اند.مسگری یکی از صنایع دستی شیراز است.

اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمان‌های دور در این شهر مورد استفاده قرار می‌گرفته. هنر صنعت مسگری از گذشته تا به امروز از رونق و شکوفایی برخوردار بوده تا جایی که همواره در بازارهای مرکزی، صاحبان این هنر و صنعت، مکان اختصاصی داشته اند.منبع:http://fa.wikipedia.

orghttp://www.shiraztour.comhttp://www.noandishaan.

com/forums/thread110481.html.