اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تنگه رغز
استان:
فارس
شهرستان:
داراب

معرفی نامه

تنگه زیبای رغز در شمال روستای حسن آباد همچنین شمال شرقی داراب و فاصله 30 کیلومتری مرکز این شهر در منطقه حسن آباد داراب از جمله زیباترین و بکرترین مناطق کوهنوردی استان فارس می‌باشد ،دره رغز به طول تقریبی 4 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب از سرچشمه رغز تا دره جنوب 64 آبشار و حوضچه طبیعی را در خود جای داده است که تنها 12 آبشار و آبگیر دره جنوبی مورد توجه عموم مردم و کوهنوردان بوده است و با رسیدن به آخرین آبشار دره جنوبی به ارتفاع 35 متر دره جنوبی به بن بست میرسد .طبیعت زیبای ایران ، هنوز هم در خود و در هر جا مناطق بکر و شگفتی را دارد که کوهنوردان کمتری بدان روی آورده اند اما وقتی در شهر تاریخی و کهن داراب با آب و هوای گرم و ارتفاع 1100 متر از دریا صحبت از کوه و دره و آب می‌شود موضوع جذاب‌تر خواهد شد . منطقه سرچشمه رغز نیز که از مسیر دیگری پیمایش می‌گردد ، جنگلی زیباست که محل آغاز آب رغز است رسیدن به این منطقه نیز با 2 ساعت کوهپیمایی امکان پذیر است .تک درختان بید، خزه‌های چمنی رنگ و پرسیاوشان که ژاله بر چهره دارند زیبایی‌های وصف نشدنی مسیرند حجم و عمق آب، نور پردازی خورشید سایه سار کوه تصویر سبز گیاهان در آب و بلندی کوه در آب مجموعه ای از زیباترین رنگها را پدید می‌آورد اینجا آبگاهی سبز است و گاهی رنگی که نمی‌دانیم گاه سفید است و گاه آسمانی.

آب رغز که از این منطقه آغاز می‌گردد با ...مشاهده کامل متن ایجاد حوضچه‌ها و آبشارهای طبیعی تا دره جنوبی امتداد و نهایتاً در آبگیرهای انتهایی به زمین باز می‌گردد.

حرارت و گرمی این منطقه یکسان نیست. بعضی جاها به شدت سرد است مانند آبشار نگین و بعضی جاها آفتاب سوزان دارد. زیبایی جام‌های پنج گانه و حرکت آرام آب و سر ریز شدن از آنها وصف ناشدنی است. این جا ماهی‌ها از آدم فراری نیستند و آدم را در حین عبور از حوضچه همراهی می‌کنند.

از منطقه سرچشمه نیز بدون وسایل فنی امکان بازدید از چندین حوضچه و آبشار مسیر است و نهایتاً با رسیدن به آبشار بلندی به طول 16 متر کوهپیمایان متوقف می‌شوند در حد واسط منطقه سرچشمه و دره جنوبی رغز 12 آبشار و آبگیرهای زیبا و طبیعت بکر تنها با استفاده از وسایل فنی امکان پیمایش می‌یابد . منطقه ای که با آبشارهای کوچک و بزرگ در شکل‌های مختلف و آبگیرهای با عمق بیش از 20متر یا طول 50 متر در شکل‌های مختلف نمایشگر زیبایی از شاهکار طبیعت است در این منطقه بکر که امیدواریم همچنان بماند خبری از آلودگی محیط زیست نیست . کبوترها در طول مسیر عبور در گوشه و کنار لانه دارند و در طول حرکت باید مواظب بود لانه کبوتری را تخریب نکنیم . درتنگه رغز آب و سنگ در برخوردی هزاران ساله انواع جلوه‌های زیبای معماری طبیعت را ایجاد کرده اند ، هر آبشار یا آبگیر با دیگری متفاوت است و هرکدام زیبایی خاصی دارد دیوارهای بزرگ و عظیم رغز در طول مسیر گاه سر به هم آورده اند و یک غار را تداعی می‌کنند و گاه از هم فاصله می‌گیرند .

گروه کوهنوردی آذرخش داراب آبشارهای مهم مسیر را نام گذاری و ارتفاع، عمق آب و طول حوضچه‌ها را با GPS محاسبه کرده که به ترتیب فرود عبارتند از:1 – آبشار نگین: ارتفاع 16 متر، عمق آب 8 متر و طول حوضچه 41 متر2 – آبشار بوم رنگ:ارتفاع 7 متر، عمق آب 8 متر و طول حوضچه 31 متر3 – آبشار مسعود: ارتفاع 8 متر، عمق آب 12 متر و طول حوضچه 15 متر4 – آبشار گلاب حوضچه: ارتفاع 11 متر، عمق آب 7 متر و طول حوضچه 12 متر5 – آبشار فتح:ارتفاع 8 متر، عمق آب 1/5 متر و طول حوضچه 6 متر6 – آبشار حکمت: ارتفاع 11 متر، عمق آب 15 متر و طول حوضچه 32 متر7 – آبشار کبوتر:ارتفاع 25 متر، عمق آب 20 متر و طول حوضچه 6 متر8 – آبشار جام:ارتفاع 9 متر، عمق آب 6 متر و طول حوضچه 36 متر9 – آبشار دماغه(فراز): ارتفاع 12 متر، عمق آب 2 متر و طول حوضچه 4 متر10- آبشار آذرخش:ارتفاع 65 متر، عمق آب 6 متر و طول حوضچه 11 متر11- آبشار یادگار:ارتفاع 4 متر، عمق آب 8 متر و طول حوضچه 11 متر12- آبشار وداع:ارتفاع 46 متر، عمق آب 10 متر و طول حوضچه 7 مترمنابع :http://www.tabnak.ir/fa/news/175050karen1215.blogfa.

com/post-386.aspxwww.yjc.ir/.

.