اطلاعات بیشتر


نام مکان:
برکه سفید
استان:
فارس
شهرستان:
زرین‌دشت

معرفی نامه

برکه سفید به عنوان یکی از بزرگترین آب انبارهای ایران در شهرستان زرین دشت، روستای مزایجان قرار دارد ,گنجایش این برکه بیش از چهار میلیون لیتر است و یکی از بزرگترین آب‌انبارهای ایران به شمار می‌رود. برکه سفید درسال 1265 هجری قمری با تلاش شخصی به نام آقا محمد از اجداد آقایان کسرایی وشجاعی وتوسط استاد حسن شیرازی ساخته شده است این برکه که درکنار قلعه قرار دارد گنجایش آبی آن حدود 4/396/000 لیتر می‌باشد، عمق آن 14 متر وقطرش 19/8 متر است ومحیط خارجی این برکه 67/9 ومحیط داخلی آن62/8 متر می‌باشد. جنس بدنه برکه سفید سنگ و ساروج و عمق برکه از سطح زمین ۱۴ متر ارتفاع از کف تا سقف ۲۸متر استدرکتاب آثار العجم وفارسنامه‌ی ناصری روستای مزایجان جزء منطقه‌ی لار دانسته شده است،نشانه محکمی که این روستا را به لارستان مرتبط می‌ازد وبیانگر خصوصیات مشترک این روستا با منطقه کرمسیری لاراست وجود آب انبار برکه سفید می‌باشد که بعد از قلعه‌ی مزایجان ازنظر اهمیت تاریخی در مرحله‌ی دوم قرار دارد که گذشته ازقدمت بسیار زیاد هنوز نیز تأمین کننده آب آشامیدنی اهالی می‌باشد.منابع:http://fa.

wikipedia.orghttp://www.ghatreh.comhttp://www.

mehrnews.com/TextVersionDetail/2024146http://fars.irib.irhttp://khabarfarsi.

com/ext/4862638http://zarrinnews.blogfa.com/post/689http://tnews.ir/khabar/A4A013651416.

htmlhttp://www.farschto.ir/contents/sitcon/zarindasht.htmlhttp://www.

yjc.irhttp://zarrindashtsport.blogfa.com/post/45http://forum.

p30i.com/t81312.htmlhttp://www.artfars.

ir/Default.aspx?page=12928http://khabarfarsi.com/ext/4862638http://tnews.ir/khabar/A4A013651416.

html.