اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه قهری
استان:
فارس
شهرستان:
استهبان

معرفی نامه

چشمه قهری در دره‌ای در حاشیه شهر استهبان ودر فاصله حدود 170 کیلومتری از مرکز استان فارس واقع شده است ,این چشمه پرآب با عبور از دره‌های پرپیچ و خم ، باصفا و آب‌رسانی به باغ‌های موجود ، درمسیر دره مناظری منحصر به فرد را بوجود آورده، در مسیر عبور این چشمه همچنین آثار بسیاری از آسیاب‌های قدیمی قابل مشاهده است این آسیاب‌ها نیز از ارزش تاریخی برخوردار هستند.این چشمه به عنوان یکی از جاذبه‌های طبیعی مهم استان استهبان است طبق گفته‌ها این چشمه را فردی به نام گرگین میلاد یکی از پادشاهان سلسله کیانیان حفاری کرده است.ظاهرا گرگین میلاد زمان بازسازی چشمه به یکی از غلامان خود دستور می‌دهد تا آخرین کانال و چاه را او حفر کند و پادشاه در غیاب آن غلام به غلامان دیگر می‌گوید اگر غلام با ته کلنگ آخرین ضربه را وارد کند آب فراوانی بیرون می‌آید و غلام غرق خواهد شد ولی اگر بر عکس ضربه بزند نجات می‌یابد غلام صحبت پادشاه را می‌شنود و با سر کلنگ ضربه را وارد می‌کند و بعد از آن پادشاه متوجه می‌شود که غلام حرف او را فهمیده است وقتی که غلام از قنات بیرون می‌آید او را می‌کشد و غلام مورد قهر و غضب پادشاه قرار می‌گیرد و به همین دلیل بوده این چشمه را چشمه قهری نامیده اند.منیع:http://chtn.

ir/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Print.aspx?tabid=84&tabmoduleid=98&articleId=77389&moduleId=409&PortalID=0http://estahban.photoblog.ir/497310.

htmhttp://ale-ebrahim.ir/?p=173http://fa.wikipedia.orghttp://chtn.

ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=77389http://www.khabarkhani.comhttp://serajestahban.

ir.