اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سرچشمه تنگ گجستان‬‎
استان:
فارس
شهرستان:
رستم

معرفی نامه

سرچشمه تنگ گجستان در بخش سورنا در پشت‌کوه شهرستان رستم قرار گرفته است و از زیباترین مناطق گردشگری استان فارس است. تنگ گجستان در منطقه پشتکوه رستم قرار دارد و برای رسیدن به آن باید از روستای کوپن به سمت شمال حدود ۴۰کیلومتر مسیر آسفالته را طی نمود .تنگه گجستان محلی است که در سال ۱۳۴۲ خورشیدی عشایر ممسنی و بویراحمد باتکیه بر روحیه شجاعت و سلحشوری خود قوای نظامی حکومت پهلوی را شکست داده و تاریخ ساز شدند .این تنگه دارای آب و هوای سردسیری است و بسیار سر سبز است و دارای درختان گردو ،انگور ،انار ,بلوط و بنه است و چشمه‌های متعددی از دل زمین در این منطقه می‌جوشد که آب آنها بسیار خنک و گوارا است .

مسیر رسیدن به این منطقه دارای درختان بلوط ،بنه و کیکم بوده و دره‌های عمیق و کوه‌های بلند و استوار زاگرس جنوبی است که بر زیبایی این مسیر افزوده استنزدیکی چشمه سارها روستایی با تلفیق معماری سنتی و جدید قرار گرفته است ، آب مصرفی این روستا و روستا‌های پایین دست از چشمه سارهای تنگ گجستان تأمین می‌شود.وجود درختان سربه فلک کشیده سپیدار در کنار رودخانه ای که از چند صد متری پا کوه سرچشمه گرفته از دیگر پتانسیل‌های این منطقه استبارش فروان برف و باران در زمستان‌ها برطراوت آب و هوایی این نقطه از استان فارس افزوده است,سرچشمه گجستان جزء مناطق نمونه گردشگری قرار دارد و هر ساله هزاران نفر را در فصول ...

مشاهده کامل متن مختلف به خود جذب می‌کند.منبع:http://fa.wikipedia.orghttp://chtn.

ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=44770http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/1758407http://derkhidemamasani.

blogfa.com/post-151.aspxhttp://www.mehrnews.

com/TextVersionDetail/1758407http://ebtekarnews.comhttp://derkhid.blogfa.com.