اطلاعات بیشتر


نام مکان:
دریاچه سد سلمان فارسی
استان:
فارس
شهرستان:
قیروکارزین

معرفی نامه

سد بتونی سلمان فارسی در40 کیلو متری جنوب غربی جهرم و 30 کیلومتری شمال شرقی قیر قرار دارد.این سد روی رودخانه قره آغاج که از کوههای زاگرس سرچشمه می‌گیرد در محل تنگه کارزین احداث شده است. دریاچه این سد هم با وسعت 4850 هکتار گونه‌های پلیکان پا خاکستری، کاکایی و باکلان و را حمایت می‌کند.حجم مفید سد 1236 میلیون متر مکعب می‌باشد.

نوع این سد بتنی قوسی وزنی است,طول تاج 345 متر و ارتفاع از پی 125 متر حجم مخزن در تراز نرمال1400 میلیون متر مکعب است.سمت مخزن آب این سد به سمت جهرم و اصل تاج سد و آب خروجی آن به سمت شهرستان قیر و کارزین میباشد. این سد از پروژه‌های عظیم سد سازی در کشور است که مجوز آبگیری رادریافت و شروع به آبگیری کرده است و به همین دلیل برخی از روستاهای منطقه سیمکان جهرم از جمله روستای یرج بعد از خرید زمینها از اهالی و اسکان آنان در مناطق دیگر به زیر آب رفته است و به همین واسطه مناظر زیبایی از این آب و تراکمش ایجاد شده که هر روزه مردم جهرم از جمله تفرجگاههای خود را این دریاچه پشت سد قرار می‌دهند.اهداف عمده احداث این سد عبارتند از:تأمین آب کشاورزی اراضی دشت‌های قیر و کارزین، علی آباد، افزر و لاغر مجموعاًحدود 32000 هکتارتأمین آب شرب شهرهای واقع در منطقة طرح به میزان 43 میلیون مترمکعب در سالطرح توسعه 14000 هکتار و طرح بهبود اراضی 11000 هکتار و حفظ وضع موجود به میزان .

..مشاهده کامل متن 7000 هکتار در تلفیق با منابع آب زیرزمینیتولید انرژی برقابی توسط دو دستگاه توربین با ظرفیت هر دستگاه 5/6 مگاوات و تولید سالانه در حدود 50 گیگاوات ساعتکنترل سیلاباحیاء اراضی شور و قلیایی دشت‌های با قابلیت توسعهاشتغال زایی و افزایش تولیدات کشاورزی و دامی در منطقة طرحمنبع:http://www.jahromi2jahrom.

blogfa.com/http://fars.doe.ir/Portal/home/?229467/http://www.

frrw.ir/Modulehttp://www.mojeeb.ir/indehttp://www.

yjc.ir/.