اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تنگ هایقر
استان:
فارس
شهرستان:
فیروزآباد

معرفی نامه

تنگ هایقر با طول حدود 8 کیلومتردر ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان فیروزآباد و بعد از روستای رودبال ما بین شهرهای قیر و کارزین واقع شده است و رودخانه قره آقاج در بستر آن جریان دارد.این دره مسیر سیلاب و رودخانه دائمی است و در مسیر فیروز آباد به قیر قرار دارد که به دلیل گرمسیری بودن منطقه،ماه اسفند و فروردین بهترین زمان برای بازدید و کوهپیمایی در این منطقه است.عملکرد زمین ساخت پویا در این بخش از رشته کوه زاگرس تاقدیس هاى زیادى پدید آورده است.تنگ هایقر یک برش در پهناى تاقدیس ده‌بین است که نخست عملکرد زمین ساخت آن را پدید آورده و سپس فرسایش آب آن را گسترش داده و ژرف نموده است.

دیواره هاى بلند دره، رودخانه پرآب جارى در کف آن و پژواک صداى پرندگان، منطقه اى کم نظیر پدید آورده است.سد مخزنی هایقر نیز برای جمع آوری آب سیلاب‌های فصلی و آب رودخانه این ناحیه در حال احداث است.منبع:http://forum.ghoghnous.

ir/showthread.php?t=879http://mehrmountainclimbing.mihanblog.com/post/78http://mehrmountainclimbing.

mihanblog.com/post/78http://nccg.blogfa.com/post-222.

aspxhttp://geotourism.gsi.ir/Main/Lang_fa/Page_21/PhenomenonId_51/StateId_16/Action_Phenomenon.