اطلاعات بیشتر


نام مکان:
دریاچه فصلی هرم
استان:
فارس
شهرستان:
لارستان

معرفی نامه

بزرگترین دریاچه فصلی استان فارس معروف به دریاچه کفه هرم وکاریان با ۱۳۰ کیلومتر مربع مساحت در ۲کیلومتری شمال کاریان قرار دارد.روستاهای سرگاه،خرده دره ،هرم، کاریان، احمدمحمودی،بلغان، لاغران،چغان،جلال آباد پیرامون طول وعرض این دریاچه قرار گرفته اند.این دریاچه حدود۲۸ کیلومترطول و۱۱کیلومترعرض داردو ارتفاع سطح آب آن نسبت به سطح آب خلیج فارس ۷۵۰ متر محاسبه شده است .دریاچه هرم وکاریان درفصل زمستان درسالهای پربارندگی به حداکثر میزان آبگیری میرسد.

روستای کاریان کهن از توابع بخش جویم شهرستان لارستان استان فارس است و در مسیر شهر جهرم به شهر اوز در محدوده دهستان هرم قرار دارد . محدوده جغرافیائی این روستا از سمت شمال اراضی زراعی روستای احمد محمودی ( معروف به کفه هرم و کاریان ) از ناحیه جنوب محدود به کوهپایه و دشت‌های حاصل خیز و مرتعی دشت گور ( معروف به دشت گبر و دشت حشم ) و از طرف شرق اراضی زراعی روستای بلغان و دشت بلغان و از جانب غرب و شمال غرب کوهپایه ( معروف به زیارت) و زمینهای زراعی هرم واقع است .منبع:http://www.sardarnowroozy.

blogfa.com/post-2.aspxhttp://www.iranvillage.

ir/article-print-2426.htmlhttp://www.harm68.blogfa.

com/.