اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قصر سرخ بهرام گور ( تل خاکی صفاشهر )
استان:
فارس
شهرستان:
خرم بید

معرفی نامه

در مرکز شهر صفاشهر، مرکز شهرستان خرم بید اثری مشهود است که به قصر سرخ بهرام گور یا تل خاکی صفا شهر مشهور است.این اثر که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یکی از آثار شاخص دوران ساسانی می‌باشد و از بناهای باقی مانده از دوران پیش از اسلام که با توجه به سفالهای کشف شده بر روی تپه مشخص می‌شود که قبل از تاریخ ساخته شده است.این بنا را که مردم محلی به عنوان یکی از قصرهای هفت گانه بهرام گور می‌دانند. به عقیده بسیاری از محققان به روی یک تپه باستانی بنا شده است.

بنای موجود مجموعه مجموعه خشتی و گلی است که بر اثر تخریب به صورت باقیمانده کنونی درآمده است.این محل به تاریخ۲۵/۱۲/۱۳۷۹در آثار ملی ایران، توسط سازمان میراث فرهنگی استان فارس به ثبت رسیده است.منبع :http://www.farschto.

ir/kheradpishegan.ir.