اطلاعات بیشتر


نام مکان:
نقش پیروزی فیروزآباد
استان:
فارس
شهرستان:
فیروزآباد

معرفی نامه

آدرس : نقش برجسته پیروزی در 3 کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز قرار دارد.اولین و بزرگ ترین نقش برجسته ایران ، که مربوط به دوره ساسانیان می‌باشد ، با نام " نقش پیروزی " در شهرستان فیروزآباد ، پیرامون رودخانه فیروزآباد ، برفراز صخره‌ای واقع شده است. این نقش برجسته روایت پیروزی اردشیر بر اردوان پنجم می‌باشد. تصاویر این نقش برجسته با شکوه ، از نبرد تن به تن اردشیر بابکان ( بنیانگذارسلسله ساسانیان ) با اردوان پنجم ( آخرین پادشاه اشکانی ) است که اردشیر با نیزه بلند پادشاه اشکانی را به زیر افکنده و پیکار شاهپور یکم جانشین اردشیر با دربندان وزیر بزرگ اردوان ، یکی از سرداران اردشیر بایک دست گردن حریف خود را درچنگ می‌فشارد و با دست دیگر ، کمر همتای خود را گرفته و سعی دارد که او را از زمین بلند نموده و برزمین بکوبد ، به عبارتی در قدیمی‌ترین و بزرگترین اثر صخره ای دوران ساسانی 3 صحنه بر روی سنگ حجاری شده است.

نقش پیروزی به نام جنگ تن به تن ، دف و چنگ نیز مشهور است و لازم به توضیح می‌باشد که در این نقشه برجسته ، نشانه جالبی از تغییر سبک‌ها ، شیوه‌ها و بازتابی از اشتغالات ذهنی پادشاهان دیده می‌شود. گفتنی است که نقش پیروزی علاوه بر دارا بودن اهمیت تاریخی ، دارای اطلاعاتی بسیار مهم و جالب در مورد لباس ، شیوه‌های آرایش مو ، جواهرات ، صحنه‌های نبردها ، نوع زره و جنگ افزارها نیز می‌باشد.منبع:http://www.iranjavidan.

comwww.shiraz.irhttp://www.mehrnews.

comhttp://fa.wikipedia.orghttp://reliefs.persianblog.

irhttp://0712.parsiblog.comhttp://www.negahmedia.

ir.