اطلاعات بیشتر


نام مکان:
نقش تاج‌‌گذاری اردشیر
استان:
فارس
شهرستان:
فیروزآباد

معرفی نامه

نقش برجسته " نقش‌برجسته تاج‌‌گذاری اردشیر " در پانزده کیلومتری فیروزآباد واقع شده است. نقش برجسته‌ای موسوم به اردشیر که تصویر آن روایت گر مراسم تاجگذاری اردشیر بنیان‌گذار سلسله ساسانی می‌باشد.در این نقش برجسته ، اهورامزدا حلقه شهریاری را به اردشیر تسلیم می‌کند و اردشیر دست خود را به سوی او دراز کرده است. پشت سر اردشیر ، کودکی که شاید ولیعهد ( شاپور اول ) می‌باشد ، حضور دارد.

بعد از ولیعهد نیز سه نفر از وزراء و امرای کشور به حال احترام دیده می‌شوند. همچنین طرف چپ اردشیر میترا ایستاده است که " برسم" به دست دارد و بعضی باستانشنان وی را زرتشت می‌دانند. زیرا که دارای هاله می‌باشد که مخصوص زرتشت است. لازم به توضیح است که بین شهریار و میترا نوشته ای پهلوی وجود داشته که اینک بسیاری از حروف آن ریخته و تقریباً دیگر خوانا نیست.

در این نقش برجسته تصویر اهورامزدا ، سنتی می‌باشد و اردشیر نیز با نشانه‌های شاهنشاهی متعلق به سده چهارم میلادی تصویرگری شده است. همچنین میترا ، پوشاکی همانند اهورامزدا برتن دارد ، هاله یا حلقه‌ای مشعشع گرد سرش ، و زیر پایش گل نیلوفر دیده می‌شود.نقش‌برجسته تاج‌‌گذاری اردشیر دارای طول و عرضی بالغ بر 3*5 مترمی باشد و ارتفاع آن از کف رودخانه 4متر می‌باشد که به سختی می‌توان از ان بالا رفت. بهترین راه دیدن این نقش برجسته این است که صد متر از درخت نارون روبروی پایه پل .

..مشاهده کامل متن سنگی ویران شده ، بالاتر روند و آنجا از رودخانه عبور نمایند تا نقش را ببنید. البته لازم به تذکر است که عبور از رودخانه در فصول تابستان و پاییز که سطح آب پایین می‌باشد ، امکان دارد و آن هم در حالی است که سطح رودخانه بسیار لیز و لغزنده می‌باشد و باید با کفش به سختی از آن عبور کرد.

گفتنی است در کنار نقش‌برجسته تاج‌‌گذاری اردشیر ، ویرانه‌های پلی بسیار کهن دیده می‌شود. این پل به اسم " پل مهر نرسه " مشهور می‌باشد و علت این نام گذاری این است که پل به به دستور مهرنرسه ( مهرنارسه ) فرماندار بزرگ و صدراعظم سه تن از پادشاهان بزرگ ساسانی بنا گذاشته شده است. سنگ نبشته ای به خط پهلوی ساسانی در کنار پل مهرنرسه موجود است که بیان کننده و شرح دهنده چگونگی ساخت پل می‌باشد. در این سنگ نبشته آمده است که " این پل به دستور فرماندار بزرگ ، مهر نارسه برای شادی روح او و به هزینه خودش ساخته شده.

هر کس از این راه عبور کند و برای مهر نارسه و پسرانش درود فرستد با کمک و لطف خداوند نادرستی و فریب آنجا نخواهد بود. "منبع:www.tabnak.irhttp://www.

ichodoc.irhttp://fa.wikipedia.orghttp://www.

jamejamonline.irwww.aftabksh.irchn.

ir.