اطلاعات بیشتر


نام مکان:
پل عباسی لار
استان:
فارس
شهرستان:
لارستان

معرفی نامه

غرب منطقه لار، درست بر روی رودخانه شور در مسیر کاروان ، " پل عباسی لار " واقع گردیده است. قدمت این پل به دوره صفوی باز می‌گردد و گفته می‌شود که از آثار شاه عباس اول صفوی بوده که بقایای آن در جریان احداث پل بتونی جدید به طور کامل از میان رفته است.پل عباسی لار در عهد صفویه همزمان با توسعه راه‌هاى بازرگانى در شرق رودخانه شور با هفت ستون بنا گذاشته شد. این ستون‌ها که بیشترش باقی مانده ، به طور کامل قابل رویت نیستند .

لازم به ذکر است این پل چندین بار تعمیر اساسى گشته و تنها ستون‌هاى بازمانده از دوره صفویه آن دیده مى‌شوند. پل عباسی حدودا دارای 20 متر طول ، 5 متر ارتفاع ، و 8 دهانه آبگذر بوده است و جالب است که بدانید پایه‌های این پل در قسمت پایینی خود ، موج شکن هایی نوک تیز را دارا بودند. این در حالی است قسمت بالای آنها با دو جرز نیم مدور نماسازی گردیده بود. ناگفته نماند تمامی این حدس و گمان‌ها ، همگی بر اساس نقشه ای که از روی عکس قدیمی پل طراحی گشته ، زده می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که درست بر روی بدنه پل عباسی و نیز بالای پایه‌های آن ، گودی هایی وجود داشته است که متاسفانه اطلاعاتی از نوع کاربرد و جزئیات این گودل‌ها ، به دلیل ویرانی وجود ندارد.منبع :http://vista.irhttp://www.forum.

98ia.comwww.farsnews.comwww.

iribnews.irsobhelarestan.irtnews.ir.