اطلاعات بیشتر


نام مکان:
غار ولی گشنه رود (گورد)
استان:
قزوین
شهرستان:
قزوین

معرفی نامه

آدرس : 50 کیلومتری شمال شهر قزوین، از طریق روستای آلولک، کماسر، کاکوهستان، طهمورث آباد و گشنه رود. غار در سه کیلومتری آبادی گودر و 5 کیلومتری روستای گشنه رود واقع است. نام نزدیکترین کوه به غار، انگول است.این غار در5 کیلومتری جنوب غربی روستای گشنه رود ازبخش رودبارشهرستان و سه کیلومتری جنوب گورد از بخش عمارلو قرار دارد.

ارتفاع غار ولی گشنه رود یا گورد، 1620 متر از سطح دریا می‌باشد که حدود 250 میلیون سال قبل بر اثر انحلال سنگهای آهکی سازند روته تشکیل شده و متعلق به دوره پرمین و اواخردوران زمین شناسی است.این غار ازنوع مرطوب بوده و دارای یک تالار اصلی و چند تالار فرعی به مساحت حدود یکصدمتر و ارتفاع بیست متر می‌باشد که هوایی ساکن و سرد دارد. متاسفانه استالاکتیت‌ها و استالا کمیت‌های بسیار زیبا وحجیم آن به دلیل دسترسی، نسبتا دستخوش تخریب سودجویان قرار گرفته وچکیده‌ها و چکنده‌های فراوانی توسط غارتگران شکسته و به یغما رفته است. بعضی شواهد از انسان زی بودن این غار درگذشته‌های دور حکایت دارد.

50 کیلومتری شمال شهر قزوین، از طریق روستای آلولک، کماسر، کاکوهستان، طهمورث آباد و گشنه رود. نام نزدیکترین کوه به غار، انگول است. غار دارای یک تالار اصلی به مساحت حدود یکصد متر مربع و ارتفاع بیست متر و همچنین چند تالار کوچک در اطراف تالار اصلی است .داخل غار دارای خفاش و حشرات کوچک در نزدیکی دهانه میباشد.

منابع:http://fa.wikipedia.org/wikihttp://www.negahmedia.

ir/media/show_pic/60427http://www.qchto.ir/?type=static&lang=1&id=68http://www.qazvin.

ir/web/guest/462.