اطلاعات بیشتر


نام مکان:
میل خرم آباد
استان:
قزوین
شهرستان:
تاکستان

معرفی نامه

آدرس : 10 کیلومتری جنوب شهرستان تاکستانمیل خرم آباد در 10 کیلومتری جنوب شهرستان تاکستان قزوین در مرکز روستای خرم آباد قرار دارد این بنا از آثار دوره صفوی به شمار می‌آید و در ساخت این بنا از آجر ،ملات گل و گج استفاده شده است.این برج آجری استوانه ای 12 متر ارتفاع دارد ,محیط این برج توخالی 6 متر است و ضخامت دیوار‌های آن 35 سانتی متر می‌باشد و با 17 پله مارپیچی به عرض 55 سانتی متر به بالا راه می‌یابد ,نورگیر کوچکی به فاصله یک آجر در بدنه آن قرار دارد . ورودی میل به صورت طاقنمایی در ارتفاع 4 متری آن قرار دارد و طاقنماهای متصل به پایه برج که مایه استحکام آن بوده بر اثر ساخت مسجدی تخریب شده و باعث کج شدن برج شده است . در سطح خارجی میل با استفاده از آجرهای لعابدار فیروزه ای طرح‌های تزیینی ساده انجام شده است .

در لبه‌های بنا دو ردیف آجرچینی با همان آجر لعاب دا دیده می‌شود که بخشی از آن به دلیل عوامل طبیعی فرو ریخته است .در سمت شمالی بنا آجر لعابدار فیروزه ای در طرح‌های هندسی لوزی دیده می‌شود و شکل تزییتی دیگری در چهار گوشه آن نقش چلیپا بکار رفته استاین اثر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۱۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع:http://takestanefarda.blogfa.

com/post-3.aspxhttp://irden.ir/mardom/mosaferat/48851http://fa.wikipedia.

orghttp://khorramabad.blogfa.com/http://khoramjavane.blogfa.

com/post-10.aspxhttp://noorv.ir/http://qazvin.ivo.

ir/http://www.takestancity.ir/http://www.barsamseyr.

com/.