اطلاعات بیشتر


نام مکان:
عمارت اربابی
استان:
قزوین
شهرستان:
البرز

معرفی نامه

عمارت اربابی در شهرستان البرز و شهر الونددر نزدیکی تپه تاریخی قرار دارد و مربوط به اواخر دوره قاجار و اوائل دوره پهلوی است.مساحت این بنا در حدود ۳۷۷ متر مربع می‌باشد, این عمارت دو طبقه دارد که شامل همکف و شاه نشین بوده , فضای طبقه اول شامل رواق‌های تو در تو با طاق قوسی و پوشش آجری ساده است. این طبقه دو جهت ورودی اصلی یکی در شمال و در شرق عمارت داشته و در غرب حیاط و باغ دو راه پله بیرونی طبقه همکف را به شاه نشین متصل می کنداَلْوَنْد، شهری در استان قزوین است‌. شهر الوند دومین شهر بزرگ استان قزوین در ۱۴ کیلومتری جنوب شرقی شهر قزوین واقع شده استمنبع:http://alborz-cho.

blogfa.com/post/762http://www.rahrov.com/rahrov-2217http://www.

rahrov.com/rahrov-2217http://www.qazvin.info/http://www.

farsnews.com/http://shafiei1371.blogfa.com/post-1.

aspxhttp://alvandeno.blogfa.com/post/2.