اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تپه‌های قدیمی الوند
استان:
قزوین
شهرستان:
البرز

معرفی نامه

شهر الوند یکی از مهمترین و پرجمعیت‌ترین شهر‌های استان قزوین می‌باشد و از نظر تقسیمات کشوری مرکز شهرستان البرز می‌باشد، که در 14 کیلومتری شهر قزوین قرار دارد, الوند از نظر اقلیمی آب و هوای نیمه بیابانی داردتپه قدیمی شهر الوند در 5/1 کیلومتری جنوب شرقی الوند محدود در زمینهای زراعی قرار دارند از ویژگیهای آن سفالهای نخودی و قرمز با نقش کند موجی و طنابی و برجسته می‌باشد و احتمالا مربوط به اوایل اسلامی و سفالهایی با لعاب سبز رنگ متعلق به دوران ایلخانی می‌باشد. تعدادی سنگ قبر از جنس مرمر با نقش و نگارهای جالب و با نوشته مربوط به زمان صفویه در این محل یافت شده است.منبع:http://shafiei1371.blogfa.

com/post-1.aspxhttp://www.ordup.com/wikipedia.

org/http://alborzphoto.blogfa.com/.