اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد امام خمینی شهر الوند
استان:
قزوین
شهرستان:
البرز

معرفی نامه

مسجد امام خمینی شهر الوند در میان بافت قدیمی شهر قرار دارد و از نوع مساجد شبستانی بدون گنبد است. بنای مسجد کاملا از آجر ساخته شده و فاقد نازک کاری است و با بند کشی بسیار ساده ای چیدمان شده است و در آن هیچگونه تزئینی دیده نمی‌شود،محققان و کارشناسان، تاریخ ساخت بنا را اواخر دوره قاجار یا اوایل حکومت پهلوی اول می‌دانند. سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در حال حاضر به مرمت و بازسازی این بنا مشغول است.طاقنماهای معمول معماری اسلامی و ستون‌های قطور و مستحکم از شاخصه‌های چشمگیر بنا هستند که از ظرافت خاصی برخوردار است.

از دیگر ویژگی‌های این اثر محراب بلند و رفیع آن است که با پوششی از کاشی‌های رنگین تزئین شده استروی این محراب آیاتی از قران به خط کوفی نگاشته شده است.منبع:http://www.shahrdarialvand.irhttp://shafiei1371.

blogfa.com/http://www.alvand-news.blogfa.

com/.