اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کاروانسرای شاه عباسی
استان:
قزوین
شهرستان:
آوج

معرفی نامه

کاروانسرای شاه عباسی در وسط شهر آوج قزوین در مسیر‌های اصلی کشورقرار دارد,متاسفانه زلزله‌ی اول تیر سال 80 آوج اسیب‌های جدی به این بنا وارد ساخته است .این کاروانسرا با وسعت تقریبی 55× 58 متر به دستور شاه عباس آغاز شد و در سال 1040 قمری در دوره صفوی پایان یافتنمای خارجی ضلع شرقی کاروانسرا که ورودی اصلی در آن است سردر بزرگی با قوس هفت و پنج در وسط و هفت غرفه در دو طرف آن به صورت طاقنمای تو در تو دارد که از آنها برای عرضه کالا‌های بازرگانان استفاده میشده و در حدود 5/1 متر از کف زمین بلندتر است .ورودی اصلی دو سکو در هر طرف دارد و به هشتی بزرگی می‌پیوندد که در هر طرفش سه غرفه ساخته اند .نمای داخلی کاروانسرا از دو طاقنمای بلند شرقی و غربی که در مقابلشان ایوانی قرار دارد تشکیل شده و پشت آنها اتاقی قرار دارد .

چهار طاقنما درگوشه‌های بنا قرار دارد که پشت هر یک اتاقی وجود دارد .در دو ضلع شمالی و جنوبی در جلوی اتاق‌ها شش طاقنما ساخته شده است, دو طاقنمای اول و اخر راهروی دسترسی به دهلیزهای طولانی پشت اطاق‌های چهار سوی کاروانسرا است که کاربری بارانداز و اصطبل داشته اند.وجود نیم برج‌های مخروطی شکل سنگی برای پشتیبانی دیوارهای خارجی ، ساخت قوس کلیل و قوس بزرگ سر در ورودی و سکوهای سراسری در راهروها ی پشت اتاق‌ها برای قرار دادن وسائل تجارتی و بار کاروانیان از ویژگی‌های این کاروانسرا است.این .

..مشاهده کامل متن اثر در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۱۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منبع:http://tnews.

irhttp://www.ghatreh.comhttp://ramezankhani59.blogfa.

com/post/124http://khorvannews.blogfa.com/post/224http://fa.wikipedia.

org/http://www.yjc.irhttp://31041391.blogfa.

com/post-41.aspxhttp://www.nividar.com.