اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه نویزر شاه
استان:
قزوین
شهرستان:
قزوین

معرفی نامه

آدرس : شهرستان قزوین، بخش الموت ، شمال شرقی روستای گرم رود ؛ بر فراز کوهی واقع شده است .قلعه نویزر شاه از جمله قلعه هایی که به خاطر موانع طبیعی اش مستحکم و تسخیر ناپذیر بوده است. در شهرستان قزوین واقع شده ، بالای کوهی با دیواره‌های صخره ای که به دره‌های اطراف منتهی شده است. درست در شمال شرقی روستای گرم رود ، جایی در شرق شترخان ، هنوز دیوارهای قسمتی از قلعه را می‌توان دید که در بالای یکی از آنها روزنی قرار دارد و همچنین از بناهای این قلعه هنوز چند اتاق و ساختمان بزرگ ، استواراست.

گفتنی است که اسماعیلیان برای آن که بتوانند به تمامی منطقه تسلط داشته باشند و همچنین بتوانند از آن حفاظت کنند در طول راه‌های کوهستانی که از ارتفاعاتی چون سیالان می‌گذشت و به سوی شمال و کنار دریا می‌رفت ، قرارگاه‎ها و برج‌های مراقبت برپا می‌کرده اند که در این ناحیه ویرانه برج‌ها و قلعه‌های دیگری چون " ایلان " ، " سفید در " و قلعه ای در نزدیکی روستای فرندج بر فراز کوه و همچنین قلعه نویز شاه که بلندترین نقطه آن 2000 پا ارتفاع دارد ، از جمله آثار برج‌ها و قلعه‌های حفاظتی در طول راههایی هستند که به " قلعه الموت " منتهی می‌شود.بقایای این قلعه ، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۵۵۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. منبع : http://www.qazvin.

irhttp://fa.wikipedia.orghttp://shrines.blog.

ir.