اطلاعات بیشتر


نام مکان:
صمغ آباد
استان:
قزوین
شهرستان:
آبیک

معرفی نامه

صمغ آباد از هشتاد پارچه آبادی طالقان است که در گذشته به عنوان آخرین روستای طالقان بوده که جاده ماشین رو داشته است ، به همین دلیل کلیه امکانات (بانک ، مرکز بهداشتی ، مدرسه و ... ) در این روستا گرد هم آمده بود .

کلیه مسافران روستا‌های بعد از صمغ آباد به وسیله کاروان‌های موجود با حیوانات ادامه مسیر را طی می‌نمودند . پس از گذشت سالیان و مهاجرت ساکنین این روستا به سمت شهر‌های بزرگ ، از جمله تهران ، جمعیت این روستا کم شد و امکانات این روستا را به روستا‌های مجاور انتقال دادند .راههای اصلی :طالقان ـ آبیک : از طریق جوستان - شهرک زیدشت ـ گردنه ابراهیم آباد ـ صمغ آباد ـ زیاران . سه راهی قشلاق -(بزرگراه کرج - قزوین) این راه تنها راه ورودی جاده ای است که از محورهای ارتباطی کرج- قزوین (بعد از کارخانه سیمان آبیک) منشعب می‌شود و پس از عبور از روستاهای زیاران ، صمغ آباد و روستای ابراهیم آباد با عبور از گردنه ایراهیم آباد به بخش طالقان منتهی می‌شود.

راه طالقان ـ قزوین : از طریق کلارود ـ آنگه و حاجی آباد و قزوینراه طالقان ـ گچسر (جاده چالوس-کرج) : از طریق جوستان ـ گته ده ـ آزاد بر-گچسرراه‌های دسترسی فرعیراه طالقان ـ قزوین : از طریق کما کان ـ کلانک ـ فشکلدرهراه طالقان ـ چالوس : از طریق جوستان ـ آسکان ـ سیاه بیشه ـ گردنه چم ـ دزد بن (دیز بن) راه طالقان ـ تنکابن : از طریق جوستان ـ مهران ـ گردنه صاد ـ آبگرم دهستا ن سه هزاردر گذشته این روستا دارای کدخدا بوده ، آخرین کدخدای این روستا "کدخدا محمد شعبانی صمغ آبادی" بوده ، آرامگاه ایشان در جوار امامزاده خرجام می‌باشد . زبان مردم این روستا تاتی می‌باشد , اقوام بومی این روستا شعبانی صمغ آبادی ، قورچیان ، صفی صمغ آبادی ، صمغ آبادی، شعبانی، برزگر،شاهگلدی، باقری،خدایاری می‌باشند.منبع:http://mohsen1966.blogfa.

com/8711.aspxhttp://samghabad.blogfa.com/http://www.

iranvillage.ir/article-655--0-0.htmlhttp://wikiroosta.ir/.