اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه قمرود
استان:
قم
شهرستان:
قم

معرفی نامه

قلعه قمرود در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید و در کنار کاروانسرای کاج قرار گرفته که قدمت آن به دوره اشکانی بر می‌گردد.این قلعه در دهستان قمرود یکی از دو دهستان تشکیل دهنده بخش مرکزی شهرستان قم واقع شده است .قمرود دارای دو قلعه قدیمی و جدید بود که امروزه فقط قسمت هایی از آن باقی مانده است. یکی از این قلعه­‌ها احتمالاً مربوط به دوره صفویه یا قبل از آن می‌باشد و اکنون به شکل باربند یا آغل گوسفند از آن استفاده می­ شود.

قلعه دیگر توسط مهندس الممالک برای اسکان خود، اطرافیان و خدمت کارانش در قسمت شرقی قلعه کهن ساخته شده بود که دارای بازارچه، حوضخانه و بادگیر بوده است.قلعه قمرود را میرزا نظام غفاری برای سکونت خانواده خود و اطرافیانش در قسمت شرقی قلعه قدیمی قمرود که قدمتش به دوره صفوی بر می‌گردد بنا نمود . این قلعه دارای بازارچه ونیز یک حیاط مرکزی بوده که دور تا دور آن اطاق داشته است. قلعه قمرود دارای دو طبقه ودارای حوضخانه و بادگیر نیز می‌باشد .

این قلعه بدلیل گسترش روستای قمرود در حال از بین رفتن می‌باشد.منابع :http://kasbokarmag.ir/http://www.tebyan.

net/http://memarbartar.ir/http://fa.wikipedia.org/http://www.

gomrood.blogfa.com/.