اطلاعات بیشتر


نام مکان:
خانه والی میرحسینی
استان:
کرمان
شهرستان:
کرمان

معرفی نامه

خانه والی میرحسینی در خیابان ۱۷شهریور شهرِ راین و در بخش میانی کوچة خان‌ها، خانه زیبای دیگری متعلق به یکی دیگر از بزرگان این شهر قرار دارد به نام خانة والی که بخشی از آن متعلق به دورة زندیه و بخش دیگر آن متعلق به دورة پهلوی است. طرح این خانه به صورت "خانه باغ" یا گودال باغچه‌ای در مقابل عمارت اصلی است. ساختمان به صورت یک کله‌ای است و اتاق‌ها در دو لایه نسبت به فضای آزاد باغ قرار گرفته‌اند. بخش اصلی فضاهای بسته تالاری است دوستونه مه درپسِ آن سه دری جای گرفته و برای وارد شدن به آنها بایستی از دو راهرویِ هشتی دار طرفین که با پله از سطح زمین باغ ارتفاع گرفته‌اند، عبور کرد.

در هر یک از اتاقهای این خانه بخاریهای زیبایِ گچی تعبیه شده‌است. این بخش از خانه دارای قسمت‌های دیگری همچون آشپزخانه، انبارها و اصطبل است. بخش جدید خانه عمود بر محور عمارت قدیم است که شامل چند فضا در پسِ دو تالار است. این بنا تحت مالکیت خصوصی است و مدارک آن پس از طرح در جلسه شورای ثبت منطقه‌ای جهت ثبت نهایی و طی مراحل قانونی به سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال شده‌است.

منبع :http://fa.wikipedia.org/wiki/.