اطلاعات بیشتر


نام مکان:
پارک ملی خبر
استان:
کرمان
شهرستان:
بافت

معرفی نامه

پارک ملی خبر در استان کرمان واقع شده است. مساحت آن درحدود 149934 هکتار می‌باشد. پوشش گیاهی: ارس ,‌بنه , کیکم , ارژن , زیتون وحشی,‌تنگس , نسترن وحشی ,‌قیچ, گز, استبرق, انارشیطان. پستانداران : کل و بز , قوچ و میش , جبیر ,‌‌پلنگ , یوزپلنگ , کفتار ,‌روباه معمولی , شغال , گرگ , کاراکال, تشی , خرگوش , سنجاب ,‌رودک عسل خوار و خارپشت بیابانی.

پرندگان : هوبره ,‌کبک ,‌تیهو, شبگرد, دلیجه , عقاب دوبرار, کبوتر جنگلی , سبز قبا,زنبورخورکوچک و‌هدهد. این پارک در جنوب شهر بافت قرار دارد مساحت این پارک حدود 000/120 هکتار میباشد. در سال 1379 بعنوان پارک ملى از سوى سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است. این پارک داراى پوشش گیاهى غنى بوده و گونه هاى جانورى کاراکال، گرگ، جبیر، کل و بز، قوچ و میش، مانندپلنگ، یوزپلنگ، و پرندگانى مانند هوبره، دراج، کبک، تیهو، عقاب طلایى، سارگپه پا بلند و تعداد زیادى از پرندگان آوازه خوان را در خود جاى داده است.

پناهگاه حیات وحش روچون نیز با 000/50 هکتار وسعت در جوار این پارک قرار گرفته است ‌خبر و طبیعت زیبایش: پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون ، با ۱۷۰ هزار هکتار وسعت، در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان بافت و در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب این شهرستان واقع شده است. سه نوع آب و هوای سردسیر، معتدل و گرمسیری در پارک موجب تشکیل سیستم‌های اکولوژیک مختلف شده و زیستگاههای متفاوت، چشم ...

مشاهده کامل متن اندازهای دیدنی و گونه‌های گیاهی و جانوری فراوانی را در منطقه بوجود آورده است. پس از بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۵۴، منطقه خبر و روچون، در لیست پناهگاه و مناطق حفاظت شده کشور ثبت و در سال ۱۳۷۸ بخش اعظم آن تحت عنوان پارک ملی خبر به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید. کوه خبر دامنه‌های سرسبز این کوه، دشت ها، چراگاهها و ارتفاعات نیمه گرمسیری و مناطق معتدل تا زمینهای گرمسیری جنوبی، در هر گوشه ای از دامان دست نخورده و پراعجاب خود، پوششهای گیاهی خاصی را می‌پروراند و در هر فصل از سال پذیرای گونه‌های جانوری مختلفی می‌باشد. علاوه بر این در طی سالیان دراز، فشارهای طبیعی، برداشتها و خشکسالی‌های متوالی را تحمل نموده و گونه‌های جانوری و گیاهی موجود در آن، همواره خود را با این زندگی پرفراز و نشیب وفق داده و باقی مانده اند.

اما متأسفانه گونه هایی نیز وجود داشته اند که نسل آنها قبل از اعمال کنترل و حفاظت منطقه منقرض شده است. ساکنین منطقه می‌گویند که تا سال ۱۳۴۱ شمسی در کوه بزرگ خبر، کوه زنجیر آویز و ...

خرس سیاه آسیایی زندگی می‌کرده و غذای خود را از میوه‌های اهلی و وحشی نظیر زیتون، انجیر، خرما و همچنین عسل به دست می‌آورده است. جمعیتی از گور ایران نیز تا سال ۱۳۴۱ در دق علیجان زندگی می‌کرده که از آن سال به بعد این حیوان در منطقه دیده نشده است،. بخش اعظم این منطقه به وسیله کوهها پوشیده شده، اما پراکندگی این ارتفاعات در تمامی سطح پناهگاه یکسان نیست. به جز کوه بزرگ و کوچک خبر که در شمال غربی پناهگاه به صورت منفرد دیده می‌شود، دیگر کوههای مرتفع موجود در پناهگاه، به صورت رشته کوهی از شمال شرقی تا جنوب غربی پناهگاه کشیده شده است.

همچنین وسعت زیاد منطقه باعث ایجاد دره‌های بسیاری شده که از مهمترین آنها می‌توان به دره شاه ولایت، دره خبر، دهنه گردو و ... اشاره کرد.

دو قله اصلی چاه برف و برج شوم از دیگر جلوه‌های طبیعی این منطقه است. همچنین غار شب پره که در کوه خبر واقع شده و شبیه تالار بزرگی با ۴۰ متر ارتفاع و ۲۰ متر پهنا است که دیوار ه ای صیقلی بر پیشانی آن مشاهده می‌شود. در این پناهگاه دشتهای مختلفی نظیر: دشت مرکزی، دق علیجان، دشت میل زنگی و ..

. وجود دارد که زیستگاههای مناسبی برای انواعی از جانوران می‌باشد. به دلیل کمبود ریزشهای جوی، میزان آبهای سطحی منطقه بسیار ناچیز است و به جز ایامی که در اثر بارندگی شدید مسیلها آبدار می‌گردند، بقیه مواقع سال اکثر مسیلها خشک و بی آب بوده و ساکنان منطقه همچنین وحوش و دامها، نیاز خود را از آبهای زیرزمینی تأمین می‌کنند. چشمه ها، رودخانه ها، چاهها، قنوات و ریزابهای موقت و فصلی از منابع آبی این منطقه به شمار می‌آیند.

پوشش گیاهی: طبقه بندی تیپ‌های جنگلی با استفاده از داده‌های ماهواره ای در پارک ملی خبر- به منظور بررسی توانایی داده‌های سنجیده ‏‎ETM+‎‏ مربوط به ماهواره لندست 7 در طبقه بندی تیپ‌های جنگلی و برآورد مشخصه‌های کمی آن‌ها ، در جنگل‌های مناطق خشک و نیمه خشک ، داده‌های رقومی این سنجیده ، مربوط به اردیبهشت ماه 1379، از پارک ملی خبر استان کرمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . با انجام بررسی‌های متعدد در رابطه با کیفیت داده ها، هیچ گونه خطای رادیومتری در آن‌ها مشاهده نشد . عمل تطابق هندسی داده‌ها با نقشه‌های توپوگرافی، همراه با رفع خطای جا به جایی ناشی از پستی و بلندی، با خطای ریشه میانگین مربعات کمتر از یک پیکسل انجام شد . با استفاده از روش‌های مختلف نسبت گیری، تجزیه مولفه‌های اصلی ، تبدیل تسلدکپ و ادغام باند ‏‎pan‎‏ با سایر باندهای طیفی، مجموعه ای از باندهای مناسب جهت به کار گیری در تجزیه و تحلیل‌های رقومی فراهم گردید.

هم چنین با به دست آوردن رابطه خط خاک و استفاده از ضرایب آن، شاخص‌های گیاهی مناسب برای کاهش بازتاب خاک ایجاد شد . به منظور برآورد صحت نتایج حاصل از طبقه بندی تصاویر، نقشه واقعیت زمینی، به صورت نواری ، از طریق پیمایش میدانی در سطحی معادل 909 هکتار که برابر 50 درصدکل منطقه می‌باشد ، تهیه گردید. نوع تیپ موجود و تراکم آن در نوارهای مورد نظر ، بر اساس تعاریف معین، به صورت کیفی برآورد گردید. برای تعیین مشخصه‌های کمی سطح تاج و تعدا پایه ها، تعداد 90 قطعه نمونه در درون تیپ‌های خالص بنه ، کیکم و بادام کوهی تعیین و مشخصه‌های یاد شده در داخل آن‌ها مورد اندازه گیری قرار گرفتند .

تمامی قطعات نمونه، سپس رقومی گردیده و ارزش‌های طیفی متناظر آن‌ها در باندهای اصلی و مصنوعی مختلف ، برای تعیین روابط رگرسیونی احتمال با مشخصه‌های اندازه گیری شده، استخراج گردیدند. طبقه بندی داده‌ها به روش نظارت شده ، با طبقه بندی کننده‌های حداکثر احتمال، حداقل فاصله از میانگین ،‌متوازی السطوح و نقشه بردار زاویه طیفی انجام شد . در این رابطه ، تیپ‌های جنگلی از دودیدگاه طبقه بندی تراکمی و نیز طبقه بندی بر اساس تعاریف تیپ شناسی مورد بررسی قرار گرفتند . طبقه بندی تراکمی ، در ابتدا با سه طبقه بسیار تنک ، تنک و نیمه انبوه انجام شد .

نتایج حصل از بررسی صحت و تفکیک پذیری طبقات نشانده دهنده تداخل طیفی زیاد، بین طبقات 1 و 2 بود . با ادغام این دو طبقه ، بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب معادل 66 درصد و 30 درصد، با طبقه بندی کننده حداقل فاصله از میانگین به دست آمد . طبقه بندی بر اساس نوع تیپ‌های جنگلی نیز درابتدا با 4 تیپ خالص، 4 تیپ غالب و یک تیپ مخلوط انجام شد . با مشاهده تداخل طیفی بین تیپ‌های خالص و غالب و ادغام آنها فرآیند طبقه بندی با مجموع تیپ مختلف تکرار گردید.

نتایج حاصل از بررسی صحت و معیارهای تفکیک پذیری ، نشان دهنده تفکیک نامناسب برخی از تیپ‌ها بود . با ادغام تیپ‌های یاد شده و انجام طبقه بندی با دو تیپ بادام کوهی و غیر بادام کوهی ، بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب معادل 92 درصد و 68 درصد با طبقه بندی کننده حداقل فاصله نتیجه شد . باانجام روش جداسازی طیفی خطی نیز نتایجی مشابه و در تمامی موارد، پایین‌تر از نتایج حاصل از طبقه بندی داده‌ها کسب گردید . به منظور ارزیابی داده‌های سنجیده ‏‎ETM+‎‏ در برآورد مشخصه‌های کمی تیپ‌های جنگلی ، روابط همبستگی و رگرسیونی ساده و چند متغیره ، بین مشخصه‌های کمی سطح تاج و تعداد پایه‌ها و ارزش‌های طیفی متناظر آن‌ها مورد بررسی قرار گرفتند .

ضرایب همبستگی به دست آمده ، در بسیاری از موارد در سطح 95 و نیز 99 درصد معنی دار بودند . با انجام رگرسیون چند متغیره ، در مجموع نتایج بهتری نسبت به رگرسیون ساده به دست آمد . استفاده از لگاریتم طبیعی داده‌ها نیز منجر به بهبود نتایج گردید . براساس نتایج بدست آمده، در جنگل‌های مورد بررسی به عنوان بخشی از جنگل‌های مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل پایین بودن میزان تاج پوشش جنگلی ، بازتاب دو پدیده خک و پوشش گیاهی کف جنگل نقش مهمی را در بازتاب نهایی ثبت شده ایفا می‌نماید و این امر، منع از دست یابی به نتایج بهتری در فرآیند طبقه بندی و به کار گیری روش جداسازی طیفی خطی می‌گردد.

بنابراین جا دارد که از سنجیده‌های دیگر با توان تفکیک مکانی و طیفی بیشتر استفاده شود. با به دست آمدن نتایج نسبتا رضایت بخش در برآورد مشخصه‌های کمی در نظر گرفته شده ، انجام بررسی‌های بیشتر در مناطق مشابه و نیز با مشخصه‌های کمی دیگر با استفاده از داده‌های این سنجیده قابل توصیه می‌باشد .. گونه‌های مهم گیاهی منطقه : کهکم، بنه، زرشک، انار شیطان ، ارس ، زیتون ، بادام کوهی ، بارهنگ ، بومادران ، زنبق وحشی ، گل ماهور و.

... کوهها: ۱)کوه شاهزاده این کوه در دهستان بزنجان شهرستان بافت و درفاصله 20 کیلومتری شمال شرقی آن واقع شده است.

ارتفاع آن حدود ۴۳۷۵متر است و جزو کوههای فرعی رشته لاله زارمحسوب می‌شود. ۲)کوه خبر غارها: غارترنگ ( Qar torang) غار چشم سبزگوغر( Qar casm sabz gugar ) غار جواران رابر از توابع شهرستان رابر(Qar javaran rabor) غار شب پره خبر بافت( Qar sabparexabr) مناطق حفاظت شده طبیعی استان کرمان شرایط اقلیمی خاص و تنوع آب و هوایی دارد و از سه گونه آب و هوای گرمسیری ، سردسیری و معتدل برخوردار است . به همین دلیل این استان از زیستگاههای متعدد طبیعی برای پرورش گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری است که درسالهای اخیر به حفظ و حراست آن توجه شده است. منبع :http://fa.

wikipedia.org/ http://www.khabrnationalpark.blogfa.

com/ http://www.hakimzadeh.blogfa.com/cat-1.

aspx.