اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کوه پلوار
استان:
کرمان
شهرستان:
کرمان

معرفی نامه

رشته کوه پلوار با طولی نزدیک به 150 کیلومتر از دره درختنگان کوهپایه شروع شده و در حوالی ابارق بم ادامه می‌یابد. کوه پلوار را مردم محلی با نام تنب می‌شناسند و حد فاصل ماهان و شهداد واقع شده است. کوهستان پلوار همانند دیوارى ناحیهٔ جنوبى کویر لوت را از بخش‌هاى درونى کشور جدا مى‌سازد و پلوار یا پل وار به معنای پلی است میان کویر لوت و کرمان که کویرلوت و شهداد را از کرمان جدا می‌سازد پلوار سومین قله دشوار و فنی کشور بعداز دندان اژدها ۴۴۰۰ متر واقع در رشته کوههای تخت سلیمان و جوپار یا سه شاخ بزرگ به ارتفاع ۴۱۳۵ متر – قله پلوار می‌باشد.پلوار به صورت رشته‌اى به طول ۱۴۷ کیلومتر از سوى شمال غربى به طرف جنوب شرقى کشیده شده و پهنه‌اى به وسعت ۱۴۵۰ کیلومتر را زیرپوشش قرار داده است.

تونل بین شهداد و کرمان ۲۳۰۰ متر طول دارد که طولانی‌ترین تونل خاورمیانه است و در دل رشته کوه پلوار واقع شده است. درجبهه غربی کوه پلوار روستاهای سکنج، دربر، ده سفید، بلبلوئیه، حسین آباد و در جبهه شرقی روستاهای جوشان، آبگرم ، سیرچ ، هشتادان و بخش گلباف قرار گرفته است.این کوهستان از کوه‌ها و قله‌هاى بسیارى از ارتفاع غالب آن‌ها از ۲۵۰۰ متر بیشتر است، تشکیل یافته و روستاهاى فراوانى را در دامنه‌هاى خود جاى داده است.بلندترین قله رشته کوه پلوار قله “تنب” با ارتفاع 4233 متر می‌باشد.

این قله از جبهه شرقی رشته کوه یعنی ...مشاهده کامل متن روستای “جوشان” به دلیل شباهت بسیار آن به دماوند در زمستان و بهار در میان کوهنوردان استان به دماوند کرمان شهرت یافته است.

مهم‌ترین کوه‌هاى این کوهستان از سوى شمال به جنوب به ترتیب عبارتند از : تیغه سیاه، تل زرد، تل شورد، دینر، میانکوه، سیاه کوه گورک، ده مانى روز، خرخسرو، گودرچاه و ...از این کوهستان رودهاى متعددى سرچشمه مى‌گیرند که تعدادى از آن‌ها پس از سیراب کردن روستاها به سوى کویر لوت سرازیر گردیده و در شن‌زارهاى آن فرو مى‌روند و تعدادى دیگر نیز به سوى غرب روان شده و به رودخانهٔ شور مى‌پیوندند.

شیرین‌رود، رود حرجند، رود دهن غار، رود خرشگى، رود شهداد، رود درسخت، جفتان، خفتان و ... و از جمله رودهایى که به سوى غرب جریان مى‌یابند از شمال به جنوب عبارتند از: رودخانهٔ چترود، آب حسین‌آباد و رود سفید مهم‌ترین رودهایی هستنند که در دامنه‌هاى شرقى جریان داشته و به کویر لوت مى‌ریزند.

منابع :http://bahmanclub.ir/http://vista.ir/content/113726http://ichto.ir/Default.

aspx?tabid=661http://mehreganclub.ir/blog/1393/02/29http://kermankoh.blogfa.com/post-17.

aspx.