اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه منوجان
استان:
کرمان
شهرستان:
منوجان

معرفی نامه

یکی از زیباترین قلاع باستانی ایران منوجان است که در حوزه تاریخی- باستانی قرار دارد. م‍ن‍وج‍‍ان در ف‍‍اص‍ل‍ه ۴۰۰ کی‍ل‍وم‍ت‍ر ی ج‍ن‍وب غربی ک‍رم‍‍ان ق‍ر ار گ‍رف‍ت‍ه و در دشتی گرم و مرطوب و نسبتا وسیع واقع شده است. قلعه تاریخی منوجان هرچند توجه درخوری بدان نشده است اما یکی از آثار شگرف تاریخی ایران است که می‌تواند نقش موثری در جذب توریسم منطقه بشمار آید.قلعه منوجان یادگاری است از عهد ساسانیان و به پندار بسیاری معمار ارگ بم معمار این قلعه بوده است.

به نظر می‌رسد که معمار قلعه‌های بم و کهنوج ومنوجان یک نفر بوده است. بقایای یک کوره آجرپزی در حدود 3 کیلومتری قلعه وجود دارد. معروف است که هر روز سه هزار نفر کارگر از محل کوره‌ی آجر پزی —که اکنون آثار آن وجود دارد- تا پای قلعه می‌ایستادند و آجرها را دست به دست می‌کردند تا هر آجر به پای قلعه می‌رسیده است. بدین سان قلعه ای مستحکم و استوار با آجر و ساروج ساخته می‌شود که در دورانهای گذشته جان پناه و ماوای مهمی برای اهل منطقه به شمار می‌رفته است.

قلعه منوجان در اعصار و ادوار گذشته مورد تهاجم و تجاوز اقوام و طوایف زیادی قرار گرفته با این همه تا سده اخیر آباد و مورد استفاده بوده است .منابع :http://www.iaumanoojan.ac.

ir/?q=node/98http://www.halil.ir/http://www.manoojan.

com/http://www.minoojahan.ir/.