اطلاعات بیشتر


نام مکان:
آرامگاه محمد شهید کوهبنان (خاک آخوند)‌
استان:
کرمان
شهرستان:
کوهبنان

معرفی نامه

هدایت علی شاه کوهبنانی معروف به محمد شهید کوهبنانی هدایت علی شاه کوهبنانی ،از فضلای زمان خود بوده است که در کوهبنان متولد گردیده است و برای تحصیل به کرمان هجرت می‌کند .ایشان در محضر اساتیدی همجون عبد الصمد همدانی ،به کسب مدارج علمی نائل آمد و در جریان سفر به مشهد در میانه راه به دست افرادی کشته میشود .بعد از این واقعه جنازه او را به کوهبنان انتقال داده شده ودر مشرق کوهبنان و نزدیکی خانقاه شیخ ابوسعید به خاکسپردند و اهلی کوهبنان این مکان را خاک آخوند مینامند. این مکان از نمای آجری به صورت چند ضلعی کثیر الاضلاع ساخته شده و دارای گنبد میباشد.

عوام این مقبره را «گور آخوند»، «گنبد آخوند» و «مقبره آخوند» مى‏نامند.بنا به سبک بسیار زیبا و هنرمندانه‏اى طرّاحى و ساخته شده است. اصل بقعه به صورت هشت‏ضلعى به ابعاد چهار متر مى‏باشد که در جانب غرب آن راهى به سوى گنبدخانه بنا تعبیه شده که خود داراى یک ضلع کوچک و قرینه آن در زاویة عرض آن است.در تمام 12 ضلع بیرونى، 12 اتاقک نیز تعبیه شده که چهار تاى آن مدخل بقعه است.

بقعه از داخل هشت‏ ضلعى است و هر یک از اضلاع آن دو متر و ارتفاع آن چهار متر است. همین ابعاد بر بالاى آن از داخل و بیرون تکرار شده و در نتیجه گنبد شلجمى رفیع مزار بر آن استوار ایستاده است. گنبد دوپوش و از داخل عرقچینى به قطر هشت متر و ارتفاع آن از بیرون به بیش از 12 متر است. درست .

..مشاهده کامل متن در زیر گنبد، قبرى است که به اندازه چهل سانتى متر بالا آورده‏اند و دو سنگ بر روى آن‏که یکى قدیمى و یکى تازه است نصب شده است. این بنا با توجه به سبک معماری احتمالاً به قرن یازدهم هجری تعلق دارد.

قبر آخوند شهید در این بنا با سنگ قبری از جنس مرمر به طول دو و عرض یک متر قرار دارد. بر روی این سنگ قبر شعر زیر حک شده است.حیف از آن شهریار کشور عشق که ز وی داشت شهر عقل نسقآنکه بودی به فن فکر استاد و آنکه بودی زاهل ذکر سبقوقت تحقیق مشکلات دقیق بود از هر دقیقه باب دقبی گمان بود عقل را مصدر به یقین گشت علم را مشتقگرگ نامی به تیغ تیز نمود جامه یوسف زمان را شقروز یکشنبه نیمه شعبان گشت جانش ز قید تن مطلقآن حسن رسم و آن محمد اسم شد به مولای خود علی ملحقچون حسین شد شهید تیغ جفا در ره مشهد رضا الحقبود بدو کار خیر مستحکم رفت شد امر شرع بی رونقخواست تاریخش از ظفر اخگر با رخ زرد اشک همچو شفقچون که باب هدایت حق دید برجهان و جهانیان مغلقخاک بر سر نمود و گفتا آه شد محمد شهید در ره حقاین بنا به شمارة 528 و در تاریخ 1/1/1345 به ثبت آثار تاریخی رسیده است.امروز، مقبرة ایشان از دور و نزدیک جلوة زیبایی به شهر داده است .

این مقبره باشکوه در میان پارک برهان در شهر کوهبنان واقع شده است.منابع :http://kouhbananomid.ir/shrines.blog.

irkerman.irib.irhamedab.tebyan.

net.