اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کوه لاله زار ( کوه شاه )
استان:
کرمان
شهرستان:
بافت

معرفی نامه

کوه لاله زار یا کوه شاه در ۲۰کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافت قرار گرفته است.نظرات متعددی در مورد وجه تسمیه این کوه وجود دارد؛ همانطور که از سنگ نوشته‌های تخت شاهزاده برمی آید کوه شاه هموراه تحت محافظت و قرق شکاربانان و قرقچیان شاه بوده و از گذشته‌های دور تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شاهان و شاهزادگان برای تفرج و شکار به این کوهستان زیبا می‌آمدند؛ دلیل دیگر شکل قله‌ی غربی"قار باشی" است که به صورت تک قله از اکثر مناظر مشاهده می‌شود و با کوهستانهای اطراف اختلاف ارتفاع زیادی دارد بطوری که در روزهای صاف از سیرجان و بردسیر و تقریبا همه‌ی نقاط شهرستان قابل روئیت است. نام این کوه در سالهای پس از انقلاب در منابع و نقشه‌ها به لاله زار تغییر یافت.مرتفع‌ترین نقطه‌ی این کوهستان قله‌ی شرقی آن موسوم به "ننو" است.

در گذشته‌ی نه چندان دور جنگل زیبایی از درختان ارس و کهکم و بنه دامنه‌های این کوهستان را پوشانده بود که اکنون فقط در چند نقطه برجای مانده است.منبع:http://shahpeak.blogfa.com/http://baftnature.

blogfa.com/http://www.negahmedia.ir/.