اطلاعات بیشتر


نام مکان:
گور دخمه صحنه ( شیرین فرهاد )
استان:
کرمانشاه
شهرستان:
صحنه

معرفی نامه

آدرس : شمال شهر صحنه - کوه شوق علی واقع - در فاصله 200 متری سمت راست رود دربندگوردخمه صحنه که با نام‌های گوردخمه دربند نیز نامیده می‌شود و در بین اهالی محل به قبر کیکاوس، فرهاد تراش و گور شیرین و فرهاد نیز معروف است، یکی از نادر‌ترین گوردخمه‌های 2 طبقه دوره مادها است که در در بدنهٔ کوه شوق علی واقع در شمال شهر صحنه و در فاصله 200 متری سمت راست رود دربند که از توابع استان کرمانشاه قرار دارد، حجاری شده است. در طول مسیر درختان میوه و باغها و همچنین درختان جنگلی پوششی زیبا و روح فزا را میسر میسازند که از کناره‌های رودخانه تا رسیدن به خود مقابر شیب زیادی باید پشت سر گذاشت.در ارتفاعی که بیش از پنجاه متر از سطح رودخانه فاصله دارد، محلی به طول چهارده و نیم و ارتفاع یازده متر تراشیده‌اند و در آن دخمهٔ بزرگتر را ساخته‌اند که درگاه آن رو به جنوب است. بادهای غالبی که اصولاً از ناحیه شمال یعنی از داخل خود دره میوزد به سمت پایین اما این دخمه به گونه ای واقع شده که صخره‌های کناریش مانع از وزش مستقیم باد به آن میشود و جهت تابش نور خورشید بر فراز کوههای روبرو مشرف به رودخانه و جنگل همچون سیستم خانه‌ها در زمستان و در تابستان به گونه ای کم به داخل میتابد.

به شکلی که در طلوع به طور مستقیم به دخمه میتابد و بعد از نیمه‌های ظهرسایه آن را در بر میگیرد.ارتفاع این گوردخمه از سطح زمین 11.75 میباشد. در جلوی .

..مشاهده کامل متن گوردخمه، فضای ایوان مانندی، به طول 3متر و عرض 1.50 و ارتفاع 2.

5 متر، ایجاد کرده‌اند. بر ورودی این ایوان 2 ستون که باربر نبوده اند حجاری شده است و مدور شکل همچنین سرستون برگ کنگری بوده که متأسفانه اکنون بقایای از آن جز پایه‌های تخریب شده وجود ندارد. این دو ستون بر اثر شلیک گلوله توپ توسط روس‌ها به منظور گشودن در ورودی از بین رفته است همچنین این کار موجب از بین رفتن حکاکی‌های سر در دخمه شده است. این گوردخمه‌ها در زمان اشغال ایران توسط روسیه و انگلستان به توپ بسته شد و محتویات آن به غارت رفت.

بر اساس بخش‌های باقی مانده، پایه ستون‌ها به شکل زنگوله برگشته است. بدندٔ این پایه ستون‌ها دارای شیارهایی شبیه به پایه ستون‌های دوره هخامنشی است در نمای بالا ورودی آرامگاه، تصویر خورشید بال داری حجاری شده است. پس از گذشتن از ورودی به دهلیز اول که اتاقک تدفین طبقه بالا می‌باشد میرسیم 2 آرامگاه در دو سمت وجود دارند و بر روی هر یک از این سکوها، طاقی زیبا دارند و قبری به طول ۱۵/۲ متر و عرض ۸۲ سانتیمتر کنده شده است. در میان دو سکو، مدخل مستطیل شکلی وجود دارد که به اتاق زیرین مرتبط می‌شود.

که طاقی زیبا بر روی آنها قرار دارند و در کف ورودی به سمت طبقه پایین قرار دارد که پس از فرود آمدن از 2.5 متر ارتفاع به داخل یک سالن 2.5 متری میرسیم که در روبروی این سالن مدخل ورودی اتاقک تدفین خود پادشاه کیکاووس قرار دارد که به صورت شمالی جنوبی حجاری شده است و بر روی این مقبره 2 شمع دان مکعب شکل یا مکانی جهت روشن نگاه داشتن قرار دارند. سقف اتاق اصلی این گور دخمه شیب دار همانند شیروانی کنده شده است.

در دیوار شمالی این اتاق، دو طاقچه کوچک جهت قرار دادن نذورات و هدایا کنده شده است. با توجه به شکل پایه ستون، نوع تراش و سقف اتاق زیرین به نظر می‌رسد که این گوردخمه نیز متعلق به دوره مادها باشد. به فاصله یک صدمتری از گوردخمه بزرگ، گوردخمه دیگری وجود دارد که جهت آن به طرف شرق است. با توجه به این که نوع تراش این گوردخمه شبیه گوردخمه بزرگتر است، بنابراین می‌توان گفت که این دو دخمه هم زمان ساخته شده اند.

اثر فوق چون متقدمتر از هخامنشان بوده بنابر این ممکن است هخامنشیان از ایشان تقلید نموده باشند.این اثر شگفت انگیز تاریخی در تاریخ 10/10/ 1315با شماره ملی 148 به ثبت رسیده است.منابع:http://www.tabnak.

ir/fa/news/237218http://fa.wikipedia.org/wikihttp://tariyana.blogfa.

com/post/48http://www.iranatlas.info/parseh/gurd_sahne.htm.