اطلاعات بیشتر


نام مکان:
گوردخمه اسحاق وند
استان:
کرمانشاه
شهرستان:
هرسین

معرفی نامه

گور دَخمه‌‌های اِسحاق وند هرسین در استان کرمانشاه از مجموعه سه گور دخمه در کنار هم تشکیل شده است که مربوط به دوره‌‌های پیش از اسلام احتمالاً ماد ، هخامنشیان ، و یا پارتی‌‌ها است.این گوردخمه‌ها در بیست و پنج کیلومتری جنوب غربی‎هرسین،در شمال شرقی روستای « ده نو » قرار دارند .نام این گوردخمه‌ها از روستایی به ‎‎نام « اسحاق وند » گرفته شده است .در میان اهالی محل این گوردخمه‌ها به « فرهاد تاش » معروف است .

‎این مجموعه شامل سه گوردخمه است . گوردخمه سمت راست بالاتر از دو گور دخمه دیگر قرار دارد . گور دخمه سمت چپ به شکل طاقچه ای به عمق 85 سانتیمتر و عرض 10/2 ‎متر است . گور دخمه میانی به عمق 75/1 و عرض 63/1 متر و گور دخمه سمت راست به عرض 10/2 ‎متر است.

اطراف هر یک از این گور دخمه‌ها قاب بندی شده است . در قسمت بالای‏ گوردخمه میانی ، تصویر مردی به حالت تمام قد ، به ارتفاع 87/1 متر و با چهره ای نیم ‎ ‎رخ حجاری شده است . این شخصیت لباس چین دار بلندی به تن دارد و دست‌های خود را حالت‎ ‎نیایش در جلوی صورت خود قرار داده است . در مقابل او مشعلی به ارتفاع هشتاد و سه ‎سانتیمتر و سپس آتش دانی به ارتفاع نود و چهار سانتیمتر دیده می‌شود .

در پشت این آتش دان ، فردی به ارتفاع هشتاد سانتی متر حجاری شده که دست هایش را بلند کرده و از ‎پش یک شی ء را گرفته است . ‎در گذشته این گوردخمه‌ها را به دوره ماد نسبت ...

مشاهده کامل متن می‌‎دادند ؛ ولی امروزه در مورد زمان ساخت آنها اختلاف نظر هایی وجود دارد . هرتسفلد آنها ‎را به دوره هخامنشی نسبت می‌دهد و معتقد است که گوردخمه میانی قبر گئومات مغ ‎است . ‎اگر چه عده ای دیگر نیز این گوردخمه را متعلق به دوره هخامنشی می‎ ‎دانند ، ولی انتساب آن را به گئومات مغ بی پایه و اساس می‌دانند . در پژوهش‌های اخیر،‎ ‎این گوردخمه‌ها را به دوره سلوکی نسبت داده اند .

در زمان اشکانیان نقش آتش دان و‎ ‎پیکره شخصیتی که هر دو دست هایش را بلند کرده و از پشت شیء را گرفته ، حجاری شده‎ ‎است ‎.منبع :http://harsin.blogfa.com/post/8http://www.

yjc.ir/fa/news/47052194http://www.yjc.ir/fa/news/4705219.