اطلاعات بیشتر


نام مکان:
غار مرخرل
استان:
کرمانشاه
شهرستان:
هرسین

معرفی نامه

غار مرخرل، در دامنه کوه تاریخی بیستون و در فاصله 500 متری از خانه‌های مسکونی قرار دارد.این غار با طول بیست و هفت متر بردشت بیستون مشرف است. در سال 1965 م این غار توسط فیلیپ اسمیت مورد حفاری قرار گرفت. آثار به دست آمده از این غار به ترتیب قدمت عبارتند از:- تراشنده‌ها و تیغه‌های ضخیم دوره میان پارینه جدید (چهل هزار سال پیش).

- قلم‌های حکاکی، تراشنده‌ها و تیغه‌های کول دار دوره زیرین پارینه سنگی جدید.- ریز تیغه مربوط به دوره فرا پارینه سنگی.آثار بالای این لایه معرف دوران‌های نو سنگی بدون سفال و نو سنگی با سفال بود. آثار دوره نو سنگی با سفال، شامل سفال خشن با خمیره مایه کاه خرد شده است که به سفال پوک شهرت دارد.

از پنجاه و شش نمونه استخوان حیوان به دست آمده از این غار، دویست و چهل عدد متعلق به بز و گوسفند بود. این امر نشان می‌دهد زاگرس مرکزی یکی از مراکز اولیه اهلی شدن این دو حیوان بوده است. جدیدترین آثار مکشوفه از غار مرخول متعلق به دوره ساسانی است. منبع :http://www.

iranatlas.info4http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=219www.

takbook.com/151194-article.