اطلاعات بیشتر


نام مکان:
غار کاوات
استان:
کرمانشاه
شهرستان:
جوانرود

معرفی نامه

غار کاوات در رشته‌کوه شاهو در شمال درهٔ غار قوری قلعه از توابع جوانرود قرار دارد. دهانه این غار در ارتفاع ۱۶۶۰ متری از سطح دریا قرار دارد و ابعاد آن ۸×۱۵ متر است که با شیب تندی، یک محوطة بزرگ به طول و عرض ۷۰×۱۱۵ و ارتفاع تقریبی ۶۱ تا ۸۰ متر را تشکیل می‌دهد. شاخة اصلی غار، با دهانه کوچکتری شروع شده و از قسمت چپ شاخة اصلی، نهر کوچکی به اعماق سنگ‌ها فرو می‌ریزد. برکه آبی به طول ۱۵ متر و عمق ۷۰ سانتی‌متر پس از ۴۰ متر پیشروی وجود دارد که در بعضی جاها، عمق آن به ۵ ٫ ۱ متر می‌رسد.

در این قسمت، غار به دو شاخه تقسیم می‌شود. شاخه سمت چپ، بیش از ۸ متر عمق ندارد، ولی شاخه سمت راست حفره و مخزن آب زیرزمینی دارد. برکه آب دیگری پس از گذشتن از این آب وجود دارد که ۶۰ متر طول و ۲۰ متر عرض دارد و سقف آن در انتهای آب محو می‌شود.غار کاوات نیز از نوع آبی است و فعلاً تامین کننده بخش مهمی از آب شهر جوانرود و روستاهای اطراف می‌باشد و در حال حاضر دیدن فضای داخلی غار امکان ندارد .

اما مناظر مدخل غار و چشمه‌ها و باغ‌های اطراف دیدنی است.منبع:http://www.negahmedia.ir/media/show_podcast/49278http://www.

nividar.com/news/527610447dd7083851d259a6http://javanroodi.blogsky.com/1388/12/12/post-119/http://vista.

ir/http://bazarche-javanrood.com/http://tnews.ir/news/0DA021400625.htmlhttp://zeytooni.

com/1393/06/25/.