اطلاعات بیشتر


نام مکان:
ﺳﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﺸﺎﻩ (شهداء)
استان:
کرمانشاه
شهرستان:
سنقر

معرفی نامه

سد سلیمانشاه در 15کیلومتری شهرستان سنقر، 2 کیلومتری روستای سلیمانشاه احداث شده استاین سد از نوع خاکی سنگریزه ای با هسته رسی است,بلندی سد سلیمانشاه ۳۶ متر است، عرض تاج ۷ متر، طول تاج۱۲۰۰ متر و حجم مخزن ۵۰ میلیون متر مکعب توسط کارشناسان آب منطقه ای غرب نظارت واجرا شده است.با اجرای سد سلیمانشاه علاوه بر امکان تامین آب شرب شهرسنقر در دراز مدت، پنج هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دیم این منطقه به زمین‌های آبی تبدیل شد.سد سلیمانشاه با استفاده ازنرم افزارFLAC2D4.0 که نرم افزاری توانا در زمینه تحلیل محیط‌های پیوسته می‌باشد، مدلسازی شده است.

درمدلسازی سد با استفاده از این نرم افزار از مدل رفتاری موهر-کلمب استفاده شده است و تأثیر ساخت مرحله ای و هسته رسی غیر اشباع، لحاظ شده است و در نهایت با انجام تحلیلهای برگشتی مختلف، بر روی پارامترهای مشخصه مصالح، شرایط اولیهو شرایط مرزی، تطابق مناسبی بین نتایج ابزارها و مدل عددی حاصل و شرایط مرزی مناسب و پارامترهای دقیق‌تری برای مصالح سد پیشنهاد شدمنبع:http://www.khosrokolbi.blogfa.com/http://www.

aksilam.com/gallery/details.php?image_id=42http://www.kshrw.

ir/ab/Default.aspx?tabid=40&mid=385&ctl=ArticleView&articleId=94http://songhor-aks.persianblog.ir/tag/http://www.

tabriz-fishing.com/article-print-885.html.