اطلاعات بیشتر


نام مکان:
غار اشکفت سیاه یا غار سیاه
استان:
کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان:
باشت

معرفی نامه

آدرس : 45 کیلومتری جاده شیراز - سروستان، به روستای کوهنجان میرسید، پس از 10 دقیقه پیاده روی از روستا به سمت جنوب در دامنه کوه به غار می‌رسید، از بیرون روستا به وضوح قابل دیدن است.اشکفت سیاه در روستای کوهنجان و در ارتفاع ۱۵ متری از سطح دشت واقع شده است. این اشکفت در میان غارها و پناهگاه‌های موجود در این منطقه بزرگترین غار بشمار می‌رود.اشکفت در قسمت‌های بالایی کوهی در شمال روستای چالموره قرار دارد.

درون غار پوشیده از کود حیوانی و خاکستر است. در بیشتر بخشهای جنوبی غار ، کف صخره مشخص است. در عوض در بخش شمالی کف غار دیده نمی‌شود و به نظر عمق بیشتری دارند. در جلوی دهانه غار نهشته بسیاری قرار دارد.

در مقابل غار سکویی از تخته سنگهای بزرگ چیده شده است که چندان قدیمی نیست و به نوعی مربوط به استفاده بومیان در دوره اخیر مربوط می‌شود. اشکفت سیاه در شمال روستای چالموره در بالای کوهی قرار دارد . این محوطه در اقلیمی معتدل و نیمه کوهستانی قرار دارد. میزان بارش در این منطقه چندان زیاد نیست و زمینها جز در بهار پوشش گیاهی چندان خوبی ندارند.

در اثر فرسایش ناشی از عوامل طبیعی ، قسمتهایی از اشکفت فرو ریخته است. به نظر می‌رسد در نتیجه فعالیتهای انسانی بخشهایی از اشکفت دستکاری شده است. این اشکفت در قسمت‌های بالایی کوهی در شمال روستای چالموره قرار دارد. درون غار پوشیده از کود حیوانی و خاکستر است.

...مشاهده کامل متن در بیشتر بخشهای جنوبی غار، کف صخره مشخص است.

در عوض در بخش شمالی کف غار دیده نمی‌شود و به نظر عمق بیشتری دارند. در جلوی دهانه غار نهشته بسیاری قرار دارد. در مقابل غار سکویی از تخته سنگهای بزرگ چیده شده است که چندان قدیمی نیست و به نوعی مربوط به استفاده بومیان در دوره اخیر مربوط می‌شود. براساس شواهد موجود، هم اکنون هم از این غار استفاده می‌شود .

درون غار و در مقابل آن مصنوعات سنگی به دست نیامد اما تعدادی سفال اسلامی منقوش موسوم به شبه پیش از تاریخی به دست آمد. البته مقابل غار پوشیده از علف و گیاه بود که شاید به این دلیل ابزار سنگی مشاهده نشد.عرض دهانه اشکفت ۱۷ متر، عمق آن ۲۳ متر و ارتفاع دهانه اشکفت ۷ متر است و داخل اشکفت به صورت صخره ای و نامنظم است.این اثر مربوط به دوره پیش از تاریخ یا نوسنگی است و سفال‌های بدست آمده از این اشکفت از نوع سفال‌های قرمز مربوط به دوره ساسانی است.

سفال‌ها اغلب ساده، بدون لعاب یا پوشش گلی و دارای نقوش کنده یا افزوده هندسی با کیفیت ساخت متوسط تا خشن با شاموت شن و ماسه و پخت مناسب است.همچنین در کاوش‌های صورت گرفته در دامنه اشکفت دو قطعه ابزار سنگی از نوع تراشه سنگی بدست آمد یکی از ویژگی‌های اشکفت وسعت و بزرگی آن است که با توجه به موقعیت آن می‌تواند محل مناسبی جهت سکونت انسان در ادوار پیش از تاریخ و دوران تاریخی باشد.کشفیات درون غار (اشیاء یا ابزار تاریخی، استخوان انسان یا جانور، ..

.) : این اثر مربوط به دوره پیش از تاریخ یا نوسنگی است و سفال‌های بدست آمده از این اشکفت از نوع سفال‌های قرمز مربوط به دوره ساسانی است. سفال‌ها اغلب ساده، بدون لعاب یا پوشش گلی و دارای نقوش کنده یا افزوده هندسی با کیفیت ساخت متوسط تا خشن با شاموت شن و ماسه و پخت مناسب است.این اثر تاریخی در سال جاری به شماره ۱۹۳۰۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس قرار گرفته است.

منبع :http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=478http://www.

irancaves.com/fa/cavedetail.aspx?ID=584http://kohenjan.persianblog.

ir/tag.