اطلاعات بیشتر


نام مکان:
میل مهریان
استان:
کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان:
بویراحمد

معرفی نامه

مسافرانی که هر ساله در زمستان از جاده زیبای کوهستانی و برفی محور یاسوج به اقلید عبور می‌کنند در کیلومتر پنج این جاده با پدیده شگفت انگیزو طبیعی "میل یخی مهریان " مواجه می‌شوند. در سمت چپ جاده در جای مشخصی از قله کوه -یخهایی عظیم به شکل میله ای بلند و آبشار مانند چشم رهگذران این مسیر را می‌نوازد. این پدیده از دور مانند توده بزرگ برف و گاهی آبشار دیده می‌شود اما هر چه که به این کوه نزدیک و نزدیکتر شویم با توده ای یخی به شکل میله ای آویزان مواجه می‌شویم. پدیده دیوار یخی و زیبای مهریان در یاسوج معروف به "میل مهریان " در اثر سرمای بیش از حد آبشار روان و جاری در این کوه به یخ تبدیل می‌شود و این آبشار جدید یخی تا زمان معینی از سال، معمولا اوایل اسفند ماه مقاوم می‌ماند.

این آبشار یخی با ارتفاع 20 متر و ضخامت حدود سه متر زیبایی شگفت انگیزی را در میان این کوه جنگلی بوجود می‌آورد. وجود درختان جنگلی زیبا ،درخشش انوار خورشید از لبه‌های کوه ،وجود برفهای یخ زده و آبهای روان در کنار این پدیده زیبا و فوق العاده عظمت خداوند و آفریدگار بزرگ را برای هر رهگذری تداعی می‌کند. این پدیده که علاوه بر زیبایی خود -نوعی تقویم زمان برای ساکنان روستاهای اطراف در گذشته بود در زمان معینی از سال اواخر پاییز تا اوایل زمستان شکل گرفته و در وقت معینی از سال نیز با صدای مهیبی فرو می‌افتاد. صدای مهیب فرو افتادن این توده .

..مشاهده کامل متن عظیم یخی آبشار مانند -تقویم ساکنان روستاهای مهریان و بلهزار در قدیم بود چرا که با شنیدن صدای فروافتادن این توده عظیم یخی آنها متوجه می‌شدند زمستان رو به اتمام و بهاردر حال فرارسیدن است.یکی ازساکنان می‌گوید: این دیوار یخی در اواسط فصل پاییز شروع به یخ بستن می‌کرد و دقیقا در ساعت معینی از شب سی ام بهمن ماه هر سال ترک بر می‌داشت و دهم اسفند ماه فرو می‌افتاد که صدای شکستن آن تا چند کیلومترشنیده می‌شد .

شصتم شکستم - هفتادم - افتادم عنوان شعری بود که افراد محلی برای آن می‌سراییدند و معنی آن این است که این دیواره یخی در روز شصتم زمستان ترک برمی دارد و سپس 10 روز بعد از آن یعنی در هفتادم زمستان که زمین گرم شد- بطور کلی فرو می‌افتد. به گفته افراد مسن با فروافتادن این دیوار یخی و شنیدن صدای آن قدیمی‌ها پی می‌بردند که هفتاد روز از زمستان گذشته و فصل سرما در حال اتمام است . چند تن از افراد مسن روستای مهریان می‌گویند: در قدیم به علت سرمای زیاد مساحت این دیواره یخی تمام حجم دیواره‌های اطراف دو کوه کنار هم رامی پوشاند.منبع:http://www.

negahmedia.ir/http://mosaferkhane.blogfa.com/http://www.

irna.ir/.