اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کاخ شاسمن
استان:
گلستان
شهرستان:
گرگان

معرفی نامه

کاخ شاسمن در شهر گرگان واقع شده است .این بنا تاریخی به روایتی در سال هفت صد و نود و پنج ه .ق توسط امیر تیمور در ساحل رودخانه ساخته شده است . برخی از سیاحان و جغرافیدانان از این کاخ نام برده اند که از آن جمله می‌توان به حافظ ابرو اشاره کرد .

طبق گفته وی این کاخ بعد از این که امیر تیمور سراسر مازندران را مورد تاخت و تاز قرار داد، جهت اقامت وی در شهر گرگان ساخته شد . بنای اولیه این کاخ ، قلعه ای بود که در سال هفت صد و شصت و یک ه .ق توسط ابوبکر شاسمانی ( حاکم شاسمان ) احداث شده بود . در سال هفت صد و نود و پنج به جای قلعه ، قصر فعلی ساخته شده و امیر تیمور زمستان آن سال را در آنجا گذرانده است .

منبع :amootabligh.comvista.irwww.rasekhoon.

net.