اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه مینودشت
استان:
گلستان
شهرستان:
مینودشت

معرفی نامه

موزه مینودشت در بنایی تاریخی مربوط به دوره پهلوی اول و در محیطی پوشیده از درختان عظیم و سر به فلک کشیده و سرسبز قرار دارد و نگاه هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند. موزه باستان شناسی مینودشت پس از موزه شهدا گرگان دومین موزه باستانشناسی استان می‌باشد.این موزه از دو قسمت مردم شناسی ( شامل صنایع دستی و لباس‌های محلی قوم قزلباش و مراحل کار ابریشم بافی ) و قسمت باستان شناسی ( شامل اشیا بدست آمد از تپه باستانی روستای بازگیر ) تشکیل شده است.شهرستان مینودشت آکنده است از جاذبه‌های عظیم تاریخی و طبیعی و مردمی با فرهنگ کهن که شاهد این مدعا وجود محوطه‌های تاریخی همچون تپه بازگیر، دشت حلقه و هنرهای سنتی و صنایع دستی متنوع همچون گلیم بافی، نمد بافی، چادرشب بافی و ابریشم بافی است.

این موزه در حال حاضر به معرفی تپه تاریخی بازگیر و یافته‌های آن و هنرهای سنتی مردم منطقه به ویژه ابریشم بافی و مراحل مختلف بافت آن می‌پردازد. نمایش نوع و شکل پوشاک زنان و مردان قزلباش از دیگر بخش‌های موزه می‌باشد.منبع:http://www.nilkooh.

ir/http://www.minookhabar.ir/http://gorganchto.ir/u-Portal.

aspx?GroupsID=288.