اطلاعات بیشتر


نام مکان:
سد گلستان یک و دو
استان:
گلستان
شهرستان:
گنبد کاووس

معرفی نامه

سد گلستان یک در فاصله دوازده کیلو متری شمال شرقی شهرستان گنبد کاووس واقع شده است . این سد از نوع خاکی همگن و به جهت توسعه اراضی ساحل راست رود با ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی تحت فشار به وسعت حدود ده هزار هکتار کنترل و مهار سیلاب‌های مخرب سالانه احداث شده است. سدگلستان از نوع خاکی همگن می‌باشد که ارتفاع آن از پی بیست و شش متر، ارتفاع از کف هفده متر، طول تاج سد هزار و سیصدمتر، عرض تاج سد دهمتر و ضخامت در پی دویست متر می‌باشد. جنس تکیه گاه‌ها خاک لس، عمق آبرفت بیش از دویست متر، حجم مخزن هشتاد و شش میلیون متر مکعب،حجم مخزن در مواقع سیلابی صد و سی و پنج میلیون متر مکعب و وسعت مخزن در سیلاب طرح هجده کیلو متر می‌باشد.

میزان مصارف آبی کشاورزی چهل و چهار میلیون متر مکعب،کمک به حجم آب قابل تنظیم سد وشمگیر سی و هشت میلیون متر مکعب است.پس از سیل سال هزار و سیصد و هشتاد و یک سد گلستان از رسوبات ناشی از سیل پر شد و پس از مدتی سد گلستان دو د فاصله ای بالاتر از از سد قبلی احداث گردید.با احداث سد گلستان دودر مجاورت شهر کلاله در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه نیز ظرفیت کنترل سیل تقویت شد، به طوریکه در سیل اخیر شرق گلستان علیرغم حداکثر دبی لحظه ای ورودی هزار و نهصد متر مکعب در ثانیه به سدهای گلستان یک و دو و آورد حجمی معادل پنجاه و چهار میلیون متر مکعب ، هیچگونه آسیبی به پایین دست وارد نگردید . براساس .

..مشاهده کامل متن پیش بینی‌ها ،‌چنانچه سدها ی گلستان یک و دو ، وجود نداشت ، در سیل اخیر شهر‌های گنبد ، انبارالعلوم ، آق قلا ،‌گمیشان و تعداد زیادی از روستاهای مسیر و اراضی زیادی دچار خسارت می‌گردید و یک فاجعه ملی رخ می‌داد .پس مجموع سدهای یک و دو از زمان احداث تا کنون از وقوع حداقل سه فاجعه ملی در سیلهای سال هشتاد، هشتاد و یک و هشتاد و چهارجلوگیری نموده اند .

منابع :http://geo-turkmensahra.persianblog.ir/http://www.yjc.

ir/http://www.wnn.ir/http://www.ulkamiz.

com/http://www.turkmenstudents.com/.