اطلاعات بیشتر


نام مکان:
پل مارتان
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

مارنان نام پلی در شهر اصفهان می‌باشد که در اصل ماربین نام داشته که خود ماربین هم دگرگون شده "مهربین" از فرهنگ اوستایی است و و چون از روی این پل می‌توان کوه آتشگاه و قریه ماربین اصفهان را دید یا بدانجا دسترسی پیدا کرد.اینکه به اطراف کوه آتشگاه ناحیه ماربین می‌گویند، به این خاطر است که از فراز این کوه، زاینده رود با پیچ و خم هایش همچون یک مار نقره ای به نظر می‌رسد. با تصحیف این نام در زبان پهلوی ساسانی به "ماربین" تغییر یافت و به دنبال آن در طول مدت هزار و پانصد سال تاریخ اسلامی ایران همواره با همین نام شناخته می‌شود.ساختمان این پل که از زمان‌های بسیار دور همانطور که پل جی یا پل شهرستان واسطه اتصال شمالی‌ترین ساحل شهری زاینده‌رود به جنوبی‌ترین ساحل مقابل بوده است، پل مارنان نیز وجود داشته و واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی‌ترین قسمت شهر اصفهان می‌باشد و روستای ماربین از طریق پل مارنان به روستاهای مقابل آن که در ساحل جنوبی رود خانه قرار دارند متصل می‌شده است .

شکل امروزی پل مارنان با نمای ساختمانی آن در عصر صفویه تغییری نکرده ولی تعمیرات مکرر داشته است.پل مارنان از پل هایی است که در دوره صفویه روی زاینده رود احداث شده است اما کارشناسان حدس می‌زنند که شاید پایه‌های آن قدیمی‌تر و متعلق به دوره سلجوقی باشد. این پل اثری زیبا و دلگشا است اما ظاهرا مثل آن ،دو پل تحت الشعاع ..

.مشاهده کامل متن شکوه و زیبایی پل خواجو و سی و سه پل قرار گرفته است و گردشگران سراغی از آن نمی‌گیرند.منابع :http://www.pajvak.

com/http://fa.wikipedia.org/http://esfahan23.persianblog.

ir/rahilnegar.blogfa.com/.