اطلاعات بیشتر


نام مکان:
کاروانسرای لات
استان:
گیلان
شهرستان:
رشت

معرفی نامه

در مسیر جاده اصلی ارتباطی شمال کشور به مرکز، در نزدیکی شهر رشت و در منطقه سراوان، کاروانسرای قدیمی معروف به کاروانسرای لات قرار گرفته است که معماری زیبای آن نظر هر خوش ذوقی را به خود جلب می‌کند.لات در لغت به معنی زمین صاف و هموار کنار رودخانه است و به نظر می‌رسد چون این کاروانسرا در اراضی هموار کنار سفید‌رود (اراضی لات) ساخته شده به این اسم شهرت یافته است که البته نزد روستائیان آنجا به کاروانسرای شاه عباسی مشهور است.برای گردشگرایی که به منظور توقف در نقاط دیگر گیلان از رشت می‌گذرند، یکی از این مکان‌های دیدنی، کاروانسرای لاته که در مسیر جاده‌ی قدیمی قزوین – رشت در4 کیلومتری امام زاده هاشم و 35 کیلومتری جنوب رشت واقع شده است. این کاروانسرا، بین اهالی محل به کاروانسرای شاه عباس مشهور می‌باشد.

تعداد کاروانسراها در سواحل جنوبی دریای خزر در مقایسه با سایر مناطق اقلیمی ایران، نسبتا کمتره در گیلان، بارندگی زیاد، شرایط آب و هوایی معتدل، آباد بودن کل منطقه، جمعیت زیاد و نزدیک بودن مراکز جمعیت باعث شده که به تعداد زیاد کاروانسراهای بین راهی نیازی نباشد. به نظر می‌رسد کاروانسرای لات به دستور منوچهر خان معتمد الدوله بَنا شده است. حیاط این کاروانسرا مربع می‌باشد و در اضلاع آن با مساحتی معادل 27 متر، 7 ایوان و اتاق ساخته شده است. کاروانسرا‌ها در گیلان به تبعیت از شکل کلی کاروانسرا‌ها در مناطق گرم و خشک ایران، حیاط مرکزی دارند.

در گیلان، نوسان درجه حرارت، ملی شبانه روز و همچنین ملی سال، نسبت به مناطق مرکزی ایران بسیار کمتر است بنابراین مسافرها در بیشتر روزها ی سال می‌توانستند از ایوان این کاروانسراها استفاده کنند. در کنج ضلع شمالی و جنوبی کاروانسرای لات، صُفِّه مانندی ساخته شده که به مال بند زمستانی راه دارد. ورودی کاروانسرا از ضلع شرقیِ می‌باشد و با آجر و ملاط ساروج ساخته شده است. کاروانسرای لات با شماره‌ی ثبت 1566 جزو یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻣﻐﺎزه ، ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ و ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺤﻠﯽ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﮔﺬرﮔﺎه ﺗﻬﺮان رﺷﺖ ﻗﺮار دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮا و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .منبع :http://chichini.ir/http://www.

gchto.ir/mainhttp://guilan.irib.ir/index.

php?http://fa.wikipedia.org/.