اطلاعات بیشتر


نام مکان:
گنبد پیرمحله
استان:
گیلان
شهرستان:
رودسر

معرفی نامه

گنبد پیرمحله در جنوب شرقی رودسر، در فاصله هفت کیلومتری حسن سرا واقع شده است. این بقعه دارای یک ایوان کوچک در قسمت ورودی و دو اتاق کوچک در طرفین آن است. گنبدخانه به شکل هشت ضلعی و ساده ساخته شده، سطح آن را با گچ ، اندود کرده اند.این گنبد یکی از نقاط تاریخی رودسر و از عجایب هفتگانه گیلان می‌‌باشد.

ساخت گنبد، مربوط به دوره کیانیان می‌‌باشد.گنبد پیر محله در حیاط مدرسه ای قدیمی واقع شده است.از مشخصات بنا، گنبد دو لایه آن است. در داخل اتاق میانی ، محرابی با دهنه ای به عرض 90 و بلندی 170 سانت تعبیه شده است.

این بنا فاقد عناصر تزیینی و نمونه یک معماری اصیل و سنتی گیلان است. طاق نماهایی در بیرون بنا در کادرهایی چهارگوش و مستطیل جای گرفته و دارای طاق جناقی است. در داخل بنا نیز طاق نماهایی به ارتفاع 30/3 متر دیده می‌شود. آجرکاری خارجی بقعه ، ساده و در قسمت فوقانی دیوارها ، قرنیزهایی متمایل به خارج وجود دارد.

در ارتفاعی حدود ۳۰ متر و با کمک پلکان مارپیچی می‌توان به بالای گنبد رفت. نمای خارجی گنبد عمدتا از آجر‌های سفالی سرخ رنگ پوشیده شده است . در داخل گنبد بیش از همه طاق‌های کوچیک و زیبای کنارهای آن چشم نوازی می‌کند.این گنبدی آجری با ملاط گچ است که نسبت به بناهای تاریخی گیلان بیسابقه است.

قطر دیوارها حدود 65 و قطر دیوار گنبد حدود 115 سانتیمتر است از مشخصات بنا گنبد دو لایه آن است. در ...

مشاهده کامل متن داخل اتاق میانی، محرابی با دهنه ای به عرض 90 و بلندی 170 سانت تعبیه شده است . طاق نماهایی در بیرون بنا در کادر هایی چهار گوش و مستطیل جای گرفته و دارای طاق جناقی است در داخل بنا نیز طاق نماهایی به ارتفاع 30/3 متر دیده می‌شود. آجرکاری خارجی بقعه ساده و در قسمت فوقانی دیوار ها، قرنیزهایی متمایل به خارج وجود دارد. با توجه به معماری بقعه از جمله استفاده از قوس‌های جناقی تیز، پیش آمدگی قرنیزهای فوقانی و نوع گورسازی که شبیه سردابه است، این بنا شباهت به معماری دوره ایلخانی دارد.

پهنای در ورودی گنبد اصلی 110 و در ورودی اتاق شرقی و غربی90 و پهنای راهروی میان دو اتاق 180 و درازای آن 280 سانتی‌متر است. بلندی پله‌ها 25 سانتی‌متر و درازا و پهنای اتاق شرقی 245 185 سانتی‌متر و درازا و پهنای پنجره‌ی غربی و شرقی گنبد 100 80 سانتی‌متر است. در ورودی شرقی و غربی که زیر دو پنجره‌ها قرار دارد، به پهنای 105 سانتی‌متر و بلندی 180 سانتی‌متر است. درازای داخلی اضلاع گنبد 185 و دهنه‌ی هر درگاه میان اضلاع، 130 سانتی‌متر است.

قطر دایره‌ی گنبد از دو کنج مقابل هم 480 سانتی‌متر و قطر دایره از داخل طاق‌نماها 530 سانتی‌متر است.دهنه‌ی محراب گنبد 90 و بلندی آن 170 سانتی‌متر است. بلندی طاق‌نماهای داخلی به 330 سانتی‌متر می‌رسد.عمق طاق‌نماهای درونی و بیرونی گنبد 40 سانتی‌متر و قطر دیوار گنبد 115 سانتی‌متر و قطر دیوار اتاق‌ها 65 سانتی‌متر است.

در اتاق غربی، پلکانی است که با هیجده پله‌ی بیست و پنج سانتی‌متری به بام اتاق‌ها و راهرو می‌رود.توجه به معماری بقعه ، از جمله استفاده از قوس‌های جناقی تیز، پیش آمدگی قرنیزهای فوقانی و نوع گورسازی که شبیه سردابه است، این بنا شباهت به معماری دوره ایلخانی دارد.عظمت گنبد از بام بیشتر محسوس است. بلندی کمربند گنبد 185 سانتی‌متر و محیط دایره‌ی این کمربند بیست متر تمام است.

مسیر دسترسی:بخش مرکزی رودسر – دهستان ورضا محله – حسن سرا – بطرف جاده رحیم آباد – کنار جاده آسفالت روستای پیر محله منبع :http://www.tebyan.net/newindex.aspxhttp://wishna.

blogfa.com/post-3474.aspxhttp://v6rg.com/?p=125http://guilan.

irib.ir/index.phphttp://www.gchto.

ir/main.