اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه‌های آب معدنی سنگرود
استان:
گیلان
شهرستان:
رودبار

معرفی نامه

سنگ رود از توابع روستای عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشدکه در شمال شرقی شهرستان لوشان واقع شذه است.این روستا در دره ای که جهت شمالی و جنوبی دارد قرار دارد که در دو طرف این دره سنگ هایی کربناته سخت دیده می‌شود . در پایین این دره رود خانه ای جریان دارد که آب چشمه پس از عبور از مسیری تقریبا کوتاه به این رودخانه می‌ریزد.در این روستا دو چشمه با فاصله ای اندک از یک دیگر وجود دارد که یکی از آن‌ها چشمه اب گاز و دیگر چشمه کولور می‌باشد.

چشمه آب گاز عمقی حدود چهل و پنج سانتی متر و مساحتی حدود بیست متر دارد . آب این حوضچه از قسمت شمال غربی و از دل کوه تامین می‌شود و از ارتفاعی بلند به سمت سنگ‌های آهکی بستر خود و جنگل اطراف جریان داشته به رودخانه می‌ریزد.چشمه کولور نیز که از دیگر چشمه‌های این منطقه می‌باشد حوضچه ای مثلث شکل داردکه عمق آن به حدود چهل سانتی متر می‌رسد.این چشمه از تپه‌های اطراف سرازیر می‌شود که رسوب هایی چند ضلعی را تشکیل می‌دهد.

در قسمت شمالی این چشمه رسوب‌ها به روی هم انباشته شده و شکلی پلکانی دارد که نشان از قدمت این چشمه می‌دهد. آب این استخر زیبا از جوشش چشمه در کف استخر تامین می‌شود که برای درمان بیماری هایی همچون ناراحتی‌های استخوانی، رماتیسم و همچنین بیماری‌های پوستی پسیار مفید می‌باشد.منابع:http://miladfarzaneh.blogfa.

com/post-950.aspxhttp://www.tebyan.net/newmobile.

aspx/Comment/index.aspx?pid=136101http://www.wikipg.com/.