اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه آب معدنی ورتون
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

در چهل و سه کیلومتری جاده اصفهان به یزد جاده‌ای فرعی وجود دارد که پس از طی هجده کیلومتر به ناحیه ورتون می‌رسد. بعد از ورتون در فاصله دوازده کیلومتری، چشمه‌های معدنی ورتون قرار گرفته‌اند.اطراف چشمه‌ها را تپه‌های آهکی پوشیده از رسوبات آبرفتی تخریبی پوشانده‌اند که در بین آن‌ها فسیل نیز دیده می‌شود. در این منطقه، در گذشته حمام‌هایی به شیوه دوره صفوی احداث شده است که اکثر آن‌ها مخروبه شده‌اند.

برخی از حمام‌ها سالم اند و توسط مردم مورد استفاده قرار می‌گیرند.آب‌گرم ورتون از دسته آب‌های کلروره بی‌کربناته و سولفاته کلسیک گرم می‌باشد. خواص درمانی استحمام در این نوع آب‌ها عبارت است از : اثر تسکین‌دهندگی برای دردهای عصبی و رماتیسمی. این آب در صورت آشامیده شدن باعث ازدیاد ترشح معده و در نتیجه سهولت کار گوارش و کبد و لوزالمعده و روده می‌شود.

به سبب وجود سولفات سدیم در ترکیب آن، این آب خاصیت ملین دارد و سرانجام وجود آهن در ترکیب آن، در درمان کم‌خونی مؤثر است.منابع :http://www.negahmedia.ir/http://vista.

ir/http://dir.wikipg.com/http://www2.isfahanportal.

ir/http://behtina.com/.