اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه مرغاب
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

چشمه مرغاب یکی از منبع پر اهمیت آبی دشت کربن است که آب رودخانه‌ی مرغاب از آن تامین میگردد. چشمه مرغاب از جنوب روستای قلعه ناظر از تشکیلات کارمینگ سرچشمه میگیرد و به سمت جنوب شرق روستا ادامه‌ی مسیر میگیرد.چشمه مرغاب اصفهان در فاصله هشتاد و پنج کیلومتری غرب اصفهان در فاصله بین شهرستان تیران و نجف آباد واقع شده است، پس از گذشتن از کوه احمدرضا تابلویی به چشم میخورد که نام چشمه مرغاب بر روی آن نوسته شده استتابلوی را مشاهده می‌کنید که بر روی آن نوشته شده " چشمه مرغاب" . این چشمه تنها جریان آب سطحی می‌باشد که در این شهرستان واقع شده است و پس از طی مسافتی حدود صد کیلومتر به زاینده رود پیوسته و به نوعی تامین کننده میزانی از آب زاینده رود می‌باشد.

چشمه مرغاب اصفهان در سنگ‌های آهکی کرتاسه پدید آمده است، که در زیر این نواحی نیز طبقات شیست و شیلی قرار دارد. ارتفاعات قرار گرفته در منطقه نیز مربوط به دوران سوم زمین شناسی می‌باشد و بخشی از کوه‌های داخلی زاگرس به شمار می‌آیند.رودخانه و یا چشمه مرغاب علاوه بر تغذیه سفره آب زیر زمینی به‌دلیل قابلیت نفوذ در بستر خاک تاثیر مستقیمی بر روی قنوات موجود درحریم و حواشی رودخانه داشته و از همین جهت رودخانه مذکور شرایط تشکیل پر آب‌ترین قنوات دشت را فراهم کرده است. منابع :http://isna.

ir/http://dir.wikipg.com/http://www.imna.

ir/http://www.negahmedia.ir/http://www.bbcfars.

ir/.