اطلاعات بیشتر


نام مکان:
حمام گپ ( آسیا )
استان:
لرستان
شهرستان:
خرم آباد

معرفی نامه

آدرس : آدرس : خیابان حافظ - میدان بزرگحمام تاریخی گپ (آسیا) که بخش اصلی آن بر روی چهارستون سنگی قرار گرفته ، در دوران قاجاریه ساخته شده است . این حمام به وسیله چند پله ارتباطی از خیابان مجاور (خیابان حافظ) به سربینه مرتبط می‌گردد که در حدود سه متر از سطح خیابان پائین‌تر است.در گوشه شمال شرقی ورودی حمام گرم (در حد فاصل حمام گرم و حمام سرد) فضایی کوچک با پوشش تاقی ساخته شده که بخشی از آن جهت استقرار دلاک و بخشی دیگر جهت انجام کارهای نظافتی تعبیه شده است . علاوه بر این‌ها این گونه فضاهای حد فاصل در حمام‌های قدیمی، جلوگیری از تغییر هوای ناگهانی حمام گرم و سرد بوده که معمولاً پس از استحمام و خروج از حمام گرم به فضایی سردتر از حمام گرم و گرم‌تر از حمام سرد وارد می‌شده اند تا از ناراحتی هائی که ممکن بوده در اثر این تغییر هوای ناگهانی بوجود آید ، جلوگیری شود .

حمام گرم از نظر فضاهای داخلی شبیه حمام سرد است که بخشی از آن به دلیل استفاده از آب شهری به دوش‌های خصوصی تبدیل شده و ورودی خزینه نیز مسدود گردیده است . این حمام همچنین دارای دو چال حوض (فضایی برای شنا که آب آن نه خیلی گرم و نه خیلی سرد بوده) بوده که در حال حاضر مسدود می‌باشند . از سوی دیگر بخش اصلی حمام در مرکز بنا بر روی چهارستون سنگی قرار گرفته که در چهار جهت آن ، چهاررختکن با پلان صلیبی قرار دارند . پوشش رختکن تاق و .

..مشاهده کامل متن تویزه است و فضای چهارضلعی مرکزی نیز به وسیله کاربندی به پلان گرد تبدیل شده است . در مرکز گنبد این حمام جامخانه ای قرار دارد که نور فضای داخلی را تأمین می‌کند .

ورودی دیگری نیز در گوشه جنوب شرقی قرار دارد که به پشت حمام گرم و بخش تون حمام راه دارد . این نکته ضروری است که فضای تون به وسیله موتور و نفت سیاه حرارت مورد نیاز برای حمام را در سال‌های گذشته فراهم می‌نمود . البته در زمان ساخت حمام سوخت مورد نیاز چوب ، هیمه ، خار و خاشاک و دیگر مواد سوختی مشابه بودند که فضاهای انبار مورد نیاز آن‌ها هنوز هم باقی است . حمام قاجاری گپ به شماره 2357 در فهرست آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است .

منبع :http://golshn12.blogfa.com/post/3052http://lorestan.ichto.

ir/Default.aspx?tabid=1631&articleType=ArticleView&articleId=268http://fa.wikipedia.org/wiki.