اطلاعات بیشتر


نام مکان:
رودخانه خرم‌آباد
استان:
لرستان
شهرستان:
خرم آباد

معرفی نامه

در تاریخ رویایی لرستان همیشه سخن از رودخانه ای است که سالها نقل داستانهای گذشتگان بوده و تاریخ مردم خرم آباد در کنار این ساحل رودخانه ای شکل گرفته این رودخانه دایمی است با طول 80 کیلومتر از ریزابه‌های بسیاری که همگی آن‌ها از ارتفاعات پیرامون خرم‌آباد سرچشمه گرفته‌اند ؛ پدید می‌آید . این رودخانه نخست از دره شمال خاوری کوه لپوپیاده به سوی جنوب خاوری روان شده سپس به موازات خرم آباد به نصرآباد جریان می‌یابد و پس از عبور از دره خاوری سفید کوه به شهر خرم آباد وارد می‌شود . در این شهر با ریزابه بزرگی که از بلندی‌های خاوری سرازیر شده مخلوط می‌شود و در جنوب شهر نز با رودخانه تنگ بهرام کش در هم می‌آمیزد و رو به باختر تغییر مسیر داده و به دهستان کرگاه وارد می‌شود . در این دهستان با رودخانه دره نسب مخلوط می‌شود و پس از عبور از دهستان ویسیان دردهستان هویان به رود کشگان می‌ریزد .

حوزه این رود ، خلیج فارس و دریای عمان است . رودخانه خرم آباد که در زبان محلی به آن "گلال" یا "خرم رود" می‌گویند از ارتفاعات شمالی شهر و از دامنه‌های سفید کوه و کوه کمر سیاه سرچشمه گرفته است.این رود دارای چندین سر شاخه است که طولانی‌ترین سر شاخه آن از دامنه غربی کوه ریمله سرچشمه می‌گیرد و این رودخانه با طول ۱۱۰ کیلومتر از میان دره خرم آباد با جهتی شمالی - جنوبی می‌گذرد و شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می‌کند.رودخانه .

..مشاهده کامل متن "خرم رود" پس از عبور از روستاهای شمالی خرم آباد که از آن برای کشاورزی استفاده می‌شود وارد شهر شده و با آلاینده‌های بسیاری از جمله فاضلابهای صنعتی و خانگی و سموم و کودهای کشاورزی آلوده می‌شود.منبع :http://veys.

blogfa.com/post-185.aspxhttp://www.ichto.

ir/Default.aspx?tabid=530.