اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه مظفری
استان:
لرستان
شهرستان:
سلسله

معرفی نامه

قلعه مظفری یکی از بناهای باستانی و معماریهای زیبای شهرستان الشتر است.این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۱۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ساخت این بنا متعلق به اواخر دوره قاجاریه و مساحت کلی آن 750 مترمربع است که بنای اصلی آن دارای 270 متر زیر بنا بوده و در دو طبقه با پلان مستطیل و به صورت جنوبی ساخته شده است.قلعه مظفری دارای 4 برج مدور در 4 گوشه آن بوده که اکنون فقط یک برج آن باقی مانده است.

طبقه اول آن به شیوه معماری سنتی و طبقه دوم با تیر چوبی ساخته شده است.قلعه مظفری الشتر برای راه‌اندازی موزه مردم شناسی در نظر گرفته شده است.این قلعه که در اوایل دوره قاجار با چهار برج ساخته شده است در حال حاضر یک برج باقی مانده است. این برج پیش از این به خوانین الشتر متعلق و تا کمتر از 10 سال پیش مسکونی بوده‌است.

در حال حاضر استحکام بخشی دیوارها و مرمت سقف انجام گرفته است .البته قرار است ، قلعه مظفری شهرستان الشتر به موزه تبدیل شود.منبع :http://www.isna.

ir/fa/news/92103016705http://lornews.wordpress.com/2011/01/22http://www.ghatreh.

com/news/nn17565753.