اطلاعات بیشتر


نام مکان:
روستای گندمینه
استان:
لرستان
شهرستان:
الیگودرز

معرفی نامه

گندمینه نام روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز میباشد، این روستا از شمال و شمال شرقی به کو ه‌های ویلو و ویلک به مرز استان مرکزی و اصفهان، از مشرق به روستای رکن آباد، از جنوب و جنوب غربی به روستاهای چمن سلطان ، باقر آباد ، جوز و از طرف مغرب به روستای گایکان منتهی می‌شود .مکان اولیه روستا در مکانی در وسط روستا بوده است که در این مکان مسجد جامع روستا که سابقه ۱۳۰۰ ساله دارد وجود دارد .هسته اولیه روستا به عنوان اولین مرحله شکل گیری روستا شکل گرفته است و دارای بافت تخریبی می‌باشد و بعضی قسمت‌ها به صورت خرابه در آمده اند .علت نامگذاری روستا به نام گندمینه این است که روستا در منطقه ای قرار دارد که در آن ، گندم محصول غالب و عمده آن می‌باشد و قابلیت بالایی برای کشت این محصول دارد و به این دلیل به گندمینه معروف شده است .

مردم روستای گندمینه مسلمان دارای مذهب تشیع می‌باشند و همگی به زبان فارسی با گویش لری تکلم می‌کنند .فعالیت کشاورزی در این روستا سابقه دیرینه ای دارد و اساس اقتصاد روستا را شکل می‌دهد و مهم‌ترین منبع در آمد روستا را همین بخش تامین می‌کند . در بین فعالیت‌های کشاورزی در این روستا زراعت در درجه اول اهمیت و باغداری و دامداری در درجه بعد قرار می‌گیرند .گندم ، جو آبی ، یونجه ، دانه‌های روغنی ، حبوبات ، انگور مهم‌ترین محصولات زراعی روستا هستند.

منبع:http://neka19.blogfa.com/post-774.aspxhttp://www.

drg.blogfa.com/http://gandomineh.blog.

com/.