اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مسجد آقا نور
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

در محله دردشت اصفهان مسجدی وجود دارد که طبق سنت‌های معماری ایران به صورت چهار ایوانه طراحی شده است. ورودی‌های مسجد آقا نور در ضلع شمالی و شرقی مسجد واقع شده اند که توسط کوچه‌های اطراف به بازار دردشت و محله ای به همین نام متصل می‌شود.بانی این مسجد "نور الدین محمد اصفهانی" از افراد خیّر و نیکوکار می‌باشد که ساختمان مسجد را در زمان سلطنت شاه عباس اول شروع کرده اما در اولین سال سلطنت شاه صفی به پایان رسیده است. کتیبه سردر مسجد که به خط محمد رضا امامی و تاریخ هزار و سی و نه هجری قمری است موئید این مطلب است.

کتیبه ای که در ایوان جنوبی مسجد قرار دارد به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی لاجوردی مورخ سال هزار و دویست و پنجاه و هشت هجری، زمان محمد شاه قاجار می‌باشد. خطاط این کتیبه محمد باقر شیرازی است. در اشکال مربع شکلی که در داخل این ایوان وجود دارد با خطوط بنایی ساده لاجوردی بر زمینه آجری و خط بنائی حنائی بر زمینه فیروزه ای، آیات قرآنی نوشته شده است. در ایوان شرقی مسجد نیز با خط نستعلیق به رنگ زرد بر زمینه کاشی خشت لاجوردی اشعاری نوشته شده است.

مصراع آخر اشعار ماده تاریخی است که سال هزار و سی و چهار را نشان می‌دهد.یکی از ویژگی‌های مسجد آقا نور شبستان زیبا و جالب آن می‌باشد. نور این شبستان به وسیله قطعاتی از سنگ مرمر شفاف تأمین می‌شود. ستون‌های شبستان مسجد نیز توجه هر بیننده ای را جلب می‌کند.

...مشاهده کامل متن بر طرفین محراب این شبستان با خط بنائی مشکی ساده بر زمینه زرد عبارات مذهبی نوشته شده است.

سردر خارجی این شبستان نیز با کاشی گره و خطوط بنائی مزین شده است. مسجد آقا نور در جنگ تحمیلی آسیب‌های بسیاری دید که به شیوه اول بازسازی شد.این مسجد در تاریخ شانزده فروردین هزار و سیصد و هفتاد و هفت با شمارهٔ ثبت هزار و نهصد و هفتاد و یک به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.منابع :http://www.

isfahan.ir/http://fa.wikipedia.org/http://www.

negahmedia.ir/http://aghanoor.persianblog.ir/http://vista.

ir/.