اطلاعات بیشتر


نام مکان:
عمارت باغشاه ( پارک ملت - کاخ چهلستون )
استان:
مازندران
شهرستان:
بهشهر

معرفی نامه

آدرس : بهشهر - شهرداری بهشهرباغ مصفا و دل فریبی که امروزه محل شهرداری بهشهر است، همان باغشاه معروف به اشرف البلاد دوره صفوی است که به گفته سیاحان و جهانگردان،پر از درختان سرو صد ساله و گل‌های آراسته بوده است.پارک ملت در مرکز شهر واقع بوده و مرکز آثار تاریخی دوره‌ی صفوی در شمال کشور محسوب می‌شود. این مکان به سال 1021 قمری و در دوره شاه عباس اول صفوی با نام عمارت دیوانخانه بنا شد و کاخ تابستانی او بوده است. درختان کهن و جوی‌های سنگی که با شیب طبیعی منطقه توسط مهندسین دوره صفوی ساخته شده هنوز در این باغ خودنمایی می‌کند.

این منطقه به نام اشرف خوانده می‌شد. عمارت دیوانخانه در دوره افشاریه تخریب و به دستور نادرشاه عمارتی با شانزده ستون ساخته شد که در برابرش حوضی با آب روان قرار داشت و به کاخ چهلستون معروف شد.در دوره‌ی قاجاری با ساخت بنایی دیگر، پارک ملت از شکوه گذشته بی نصیب و به ویرانه ای تبدیل شد. در عهد پهلوی اول ساختمان جدید و کوچکی ساخته شد.

علاوه بر ساختمان چهل ستون ، چند عمارت و باغ دیگر از جمله : باغ تپه ، باغ چشمه ، باغ شمال ، باغ صاحب الزمان ، باغ حرمسرا ،‌باغ خلوت در حاشیه این بنا در دوران صفویه ساخته شده بود که فقط باغ چشمه و بخشهایی از باغ تپه باقی مانده و از دیگر باغ‌ها اثزی به جای نمانده استاین عمارت وسط باغ قرار دارد. طول آن سه برابر عرض آن است. جلوی این عمارت کاملاً ..

.مشاهده کامل متن باز، ولی در پشت و طرفین آن دیواری قرار دارد که به وسیله پنجره‌های متعددی مستور شده است. عمارت فوق پس از تعمیرات مکرر به صورت بنای امروزی درآمده است. کاخ عباس آباد نیز از آثار دوره صفوی می‌باشدکه درنزدیکی بهشهر قسمت هایی از آن به جا مانده است.

باغشاه در فهرست آثار ملی با شماره 1537 ثبت گردیده است.منابع :http://www.magiran.com/npview.

asp?ID=1800115http://www.sahm.5u.com/bagh%20shah.

htmhttp://hoto.mihanblog.com/post/3.